Fevia-leden ondersteunen ngo-projecten, Viafonds doet er een schepje bovenop

Elk jaar opnieuw steunen verschillende Belgische voedingsbedrijven ngo-projecten uit de portefeuille van Ondernemers voor Ondernemers (OVO). Onder impuls van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, ondersteunt Viafonds – het sociaal fonds van de Belgische voedingsindustrie – de inspanning van deze bedrijven en creëert zo een extra hefboom voor hun steun. Benieuwd welke projecten o.a. Lotus Bakeries, Miko Coffee, Vleeswaren Antonio-Breydel, Belgapom, Neuhaus en Inex ondersteunden? U ontdekt het in dit overzicht.

Voor elke euro die leden van Fevia doneerden via OVO, deed Viafonds er in 2019 € 0,70 euro bovenop. Viafonds kiest er bewust voor om via OVO duurzame ontwikkelingsprojecten te steunen in de voedingssector. Via haar steunt creëert Viafonds een extra hefboom, deze was in 2019 goed voor een bedrag van € 82.376,73. 

Productie & verwerking van Fonio in Benin (Lotus Bakeries) 

Fonio is een voedzame graansoort die in Oost-Afrika al decennia wordt geteeld. Lange tijd was het een belangrijk voedingsgewas. Maar door het arbeidsintensieve proces en de klimaatverandering daalde de productie drastisch. Lotus ondersteunt vrouwenverenigingen in Noord-Benin die fonio terug op de kaart willen zetten.
 

 
Foto en verantwoordelijke ngo: Louvain Coopération
Foto en verantwoordelijke ngo: Congodorpen
 

Vergroting van de productiviteit in de koffieteelt in D.R. Congo (Miko Coffee)

Enkele jaren geleden vernietigde een schimmel verschillende koffieplantages in de regio ten Westen van D.R. Congo. Daarop besloot Congodorpen om lokale koffietelers te ondersteunen door plantages met resistente soorten aan te planten en zo de koffieproductie en levensstandaard te verhogen. Miko Coffee draagt financieel bij aan dit project.
 
Eind 2021 wil Congodorpen het inkomen van 600 koffieboeren verhogen, 108 ton koffie produceren en die verkopen tegen een eerlijke prijs en een jaarlijkse productie bereiken van 150 kilo koffie per teler per jaar. Ondertussen zijn al 657 koffieboeren aangesloten en hebben ze een hoger inkomen. Voor de tweede en derde doelstelling wordt volgend jaar het jaar van de waarheid: de oogst staat gepland voor eind 2021.
Foto en verantwoordelijke ngo: Trias
 

Ondersteuning aardappelkwekers in Ecuador (Vleeswaren-Antonio Breydel en Belgapom)

In Ecuador worden aardappelboeren geconfronteerd met een ondermaatse infrastructuur en een guur klimaat. Ze halen amper opbrengsten uit hun gewassen en kunnen de onderwijskosten voor hun kinderen vaak niet betalen. De ngo Trias ondersteunt de aardappelcoöperatie Agropapa in Ecuador in 3 stappen en kon daarbij op de hulp rekenen van Vleeswaren-Antonio Breydel en Belgapom in 2019:
 
  • Trias overtuigt boeren dat ze met hun aardappelteelt een inkomen kunnen verdienen, op voorwaarde dat ze hun dromen in een gezamenlijk businessplan gieten.
  • Daarnaast ondersteunt Trias Agropapa en de aangesloten boeren om op hun eigen benen te staan: via opleidingen, certificeringen en investeringen in bewaarloodsen creëren boeren toegevoegde waarde zodat ze voor hun aardappelen een hogere prijs krijgen.
  • Met hun inkomen uit de aardappelteelt kunnen de boeren diversifiëren. Naast aardappelen beginnen ze andere gewassen te verbouwen om zo risico’s te spreiden.

Pilootproject voor duurzame, rendabele fine flavour-cacao uit Ecuador (Neuhaus)


29% van de bevolking in het noordwesten van Ecuador leeft van de landbouw, het grootste deel onder de armoedegrens. Ecuador is de grootste exporteur van hoge kwaliteitscacao op wereldniveau, beter bekend als ‘Fine Flavour Cocoa’. Maar de Ecuadoraanse variëteit is vrij onderhevig aan ziektes en dus kiezen meer en meer boeren om andere soorten te telen.
 
In tegenstelling tot die andere soorten, is de Fine Flavour Cocoa winstgevend op kleine percelen. Die vormt de ideale variëteit voor kleine boerenfamilies die minder land hebben. Op voorwaarde dat de telers leren hoe ze de ziektes onder controle kunnen houden. De Ecuadoraanse overheid werkte dan ook een plan uit om de cacaosoort te promoten. Het doel: de toekomst van kwaliteitscacao verzekeren, meer kansen creëren voor jongeren in de sector en de producenten een betere positie geven in de cacaoketen. Een missie die ook Neuhaus hielp verwezenlijken met haar steun in 2019.
Foto en verantwoordelijke ngo: Rikolto
 
Foto en verantwoordelijke ngo: Trias
 

Ontwikkeling van lokale zuivelsector in Camarines Sur, Filipijnen (Inex)

In de Filipijnen is 40% van de bevolking jonger dan 15. Veel kinderen zijn kwetsbaar voor ondervoeding. Dat is ook het geval in de provincie Camerines Sur, waar nochtans veel familiale melkveehouders wonen. De ngo Trias ondersteunt lokale producenten van de coöperatie Bicol Federation Dairy Cooperative (BFDC) en helpt die te professionaliseren en uit te bouwen. Inex droeg zijn steentje bij in 2019.
 
Aandachtspunten zijn rasverbetering en zuivelverwerking. Bij de lokale overheden klopt de federatie aan om melkprogramma's voor schoolkinderen op poten te zetten. De boeren leren ook op een efficiënte manier bemiddelen met lokale gemeenschappen, experts en ambtenaren.
 
Eenmaal ze de technieken onder de knie hebben, groeit bij de melkveehouders genoeg zelfvertrouwen om hun lot en dat van hun kinderen in eigen handen te nemen. Steeds beter slagen ze erin om fondsen voor melkprogramma's los te weken bij zowel de nationale als de plaatselijke overheid. Die programma's garanderen de boeren een stabiel inkomen, terwijl kinderen toegang krijgen tot voedzame zuivelproducten.

Participatieve landbouwontwikkeling in D.R. Congo

Het vijfjarenprogramma ‘Ensemble, avançons! (2017-2021)’ van de ngo Congodorpen ondersteunt microprojecten- en ondernemingen voor en door de lokale bevolking in Congo met het oog op  participatieve landbouwontwikkeling. Ondertussen heeft het project een positieve impact op meer dan 8.000 Congolezen.
 
Er zijn drie doelstellingen: de kwaliteit van basisdiensten verbeteren op vlak van gezondheid en onderwijs, een hoger inkomen voor gezinnen en een beter bestuur. Tegen eind 2021 wil Congodorpen 18.000 begunstigden bereiken.

Wil u ook een project steunen? Neem zeker een kijkje tussen onze ngo-projecten en draag uw steentje bij.


 
Foto en verantwoordelijke ngo: Congodorpen