De 6 pijlers van onze projecten

Financiering 

Via onder andere microkredieten stellen we boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden in staat om hun activiteiten verder uit te bouwen. Reguliere kredieten bij traditionele banken zijn voor hen vaak niet haalbaar. Bovendien geven we via financiering niet alleen deze ondernemers en hun families een betere toekomst, maar ook de mensen die voor hen werken en de lokale handelaars/leveranciers waar ze mee samenwerken. Via B2B-projecten investeert Ondernemers voor Ondernemers rechtstreeks in beloftevolle ondernemers die geen toegang hebben tot de “missing link” van de financiering, boven de plafonds van de microfinanciering en onder de grenzen van de banken (bedragen tussen 10 000 en 100 000 euro).

Landbouw

Mensen die zorgen voor ons eten, lijden zelf vaak het meeste honger. Dat komt omdat ze niet fair vergoed worden voor hun werk en - vooral in het geval van Afrikaanse boeren - door de moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken. Nochtans zijn zij de sleutel tot een duurzame oplossing voor het voedseltekort en kunnen ze door middel van export bijdragen tot de economische groei van het land. Arme bodems, een lage beschikbaarheid van zaaigoed en hulpstoffen en de slechte toegang tot markten maken overleven in de landbouwsector voor hen zeer moeilijk. Door zich te verenigen via onder andere coöperatieven, en in te zetten op aangepaste technieken en diversificatie van hun activiteiten, kunnen landbouwers hun leven in eigen handen nemen.

Water en energievoorzieningen

Niemand overleeft zonder degelijke watersystemen en sanitaire voorzieningen. Water is bovendien een belangrijk element in de productie van voedsel, energie en goederen. Ondernemers voor Ondernemers beseft dat zonder duurzame technologieën en betrouwbare infrastructuur lokaal ondernemerschap niet mogelijk is. Daarom investeren we in een betere toegankelijkheid tot energie, water voor de landbouw, drinkwater en sanitair.
 

Gezondheidszorg

Gezonde mensen leven langer, zijn productiever en brengen meer bij tot de economie van hun land. Een goede gezondheidszorg en betere en gezondere eetgewoonten zijn dan ook cruciaal voor de ontwikkeling van een regio. Met een betere toegang tot medicatie, medische zorgen en ziekenfondsen verhogen de projecten van Ondernemers voor Ondernemers de weerbaarheid van de lokale bevolking.

Onderwijs & opleiding

Kwalitatief onderwijs is de basis voor ontwikkeling. Het helpt mensen niet alleen uit de armoede te geraken, maar draagt bij tot meer (gender)gelijkheid en een meer vreedzame samenleving. Hoewel basiseducatie er wereldwijd flink op vooruit gegaan is, zijn er nog altijd te veel kinderen, vooral meisjes, die niet naar school kunnen gaan. Daarom steunt Ondernemers voor Ondernemers opleidingen die de technische en persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen in ontwikkelingslanden stimuleren.

Maakindustrie & dienstverlening

De mate waarin een land geïndustrialiseerd is, heeft een rechtstreekse impact op het gemiddelde inkomen van zijn inwoners. Bovendien draagt industrialisering bij tot technologische evolutie en algemene ontwikkeling van een regio. De maakindustrie en dienstverlening zijn beiden dynamische sectoren die een behoorlijke toegevoegde waarde creëren voor de consument. Daarom gelooft Ondernemers voor Ondernemers dat investeren in deze sectoren een kentering kan betekenen voor startende ondernemers en hun omgeving.