Ondernemerschap op het platteland in Centraal-Congo ondersteunen

Toegang tot microkrediet en ontwikkeling van groene microfinanciering ter bestrijding van de armoede op het platteland van Centraal-Congo
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 26.000
ngo
SOS Faim
Locatie
Kimpese, RDC
Thema
Financiering
Projectduur
2021
Cofinanciering
DGD – 80%
Projectcode
06010

Context

De Democratische Republiek Congo blijft een van de armste landen ter wereld. Terwijl de Congolese landbouw veel meer zou kunnen voeden dan de eigen bevolking, is de DRC vandaag de dag slechts voor een paar zeldzame voedselproducten zelfvoorzienend. 74% van de bevolking is actief in de landbouw (goed voor 35-40% van het BBP), maar 79% van de bevolking is ondervoed of ondervoed. In plattelandsgebieden zoals de provincie Centraal Kongo is de ontwikkeling van de landbouw en de economische activiteiten in het algemeen de belangrijkste hefboom voor het verbeteren van deze situatie.

De toegang van landbouwers en landbouworganisaties (FO’s) tot financiële diensten die zijn aangepast aan hun realiteit is een belangrijke factor in de ontwikkeling van hun activiteiten, wat momenteel niet het geval is. De belangrijkste belemmeringen zijn: het risico in verband met de onzekerheid van de landbouwactiviteit, het onvermogen van de producenten en de FO’s om garanties te bieden, het gebrek aan stabiele middelen bij de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en de zwakke aanwezigheid van deze laatste in de plattelandsgebieden.


Het project/doel

SOS Faim en zijn lokale partner, de Coopérative d’Epargne et Crédit (Coopec) GUILGAL, hebben als doel financiële producten en diensten toegankelijk te maken voor producenten en PO’s via verschillende assen: het versterken van de vaardigheden en expertise van Coopec, het verminderen van het risico dat Coopec neemt door het opzetten van een garantiefonds, het verbeteren van de vaardigheden en expertise van producenten en PO’s en het met elkaar in contact brengen van deze verschillende spelers.

Maatschappelijke impact

Direct: Tegen 2021 is het doel om 2.000 kleine agro-ondernemers te bereiken.
Indirect: hun families en leden van boerenorganisaties in de regio.


Cofinanciering gezocht via OVO

2021: € 26.000
 

Kernwoorden

• Krediet
• Garantiefonds
• Landbouw
• Marketing