Steun watervoorzieningsproject in Haïti

Het project in Haïti wordt uitgevoerd in twee stroombekkens: Onde Verte in de gemeente Belladère (in het centrum) en Moustiques nabij Port de Paix (in het noordwesten). De gebruikersverenigingen voor irrigatie en voor drinkwater, de beheerscomités van de stroombekkens, de lokale overheden, de regionale diensten en onderzoeksinstellingen uit Haïti en België werken er samen. Verder zijn bij dit project ook lokale partners betrokken. In Moustiques zijn dit ODRINO en het stroombekkencomité, in Onde Verte gaat het om ITECA
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 24.000
ngo
Join For Water
Locatie
Haïti, De stroombekkens van Moustiques en Onde Verte
Thema
Watervoorziening
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
02009
Toepassing van principes van integraal water- en bodembeheer levert voordelen op

Doel: 

Door een beter beheer en efficiënter gebruik van de twee stroombekkens wil Protos ervoor zorgen dat de lokale boeren meer kunnen produceren zodat hun inkomsten stijgen. Verder voorziet dit project de toegang tot drinkbaar water voor de bevolking en specifieke maatregelen om hen te beschermen tegen de erosie van vruchtbare bodems en overstromingen. Het uiteindelijke doel is de lokale levensomstandigheden structureel verbeteren

 

Gevraagd budget via OVO: 

Donaties gevraagd voor:
  • 2018: € 128.150 
  • 2019: € 119.966
  • 2020: €106.369
  • 2021: € 24.000

Maatschappelijke impact: 

De bescherming van bronnen en stroombekkens is een duurzame ingreep die de bewoners ten goede komt. Het heeft o.a. een positieve impact op hun gezondheid. Concreet verschaft dit project nog eens 3.500 mensen bijkomend toegang tot drinkbaar water en 593 extra landbouwers toegang tot irrigatiewater voor hun velden. Er gaat speciale aandacht naar kwetsbare vrouwen. Indirect genieten de 40.000 inwoners van Moustiques en de 55.000 bewoners van Onde Verte van de verbetering van het water- en bodembeheer en de betere bescherming van de stroombekkens.

 

Kernwoorden: 

  • Beheer stroombekkens
  • Drinkwatervoorziening
  • Irrigatie en drainage
  • Capaciteitsversterking
  • Ondersteuning kwetsbaren