Steun de toekomst van 2500 jongeren in Bolivië

In vergelijking met de omliggende landen heeft Bolivia een heel jonge bevolking: 32% is jonger dan 15 jaar en de gemiddelde leeftijd van de bevolking is 24 jaar. Van overheidswege is er weinig interesse in beroeps- en technisch onderwijs (slechts voor 10% gefinancierd). VIA Don Bosco zet zich volop in op dit onderwijssegment en steunt opleidingen in automechanica & industriële mechanica, elektriciteit & industriële elektronica, snit & naad, restaurant & bakkerij, secretariaat, houtbewerking, esthetische zorg & kapper, ICT, landbouw, grafisch ontwerp, boekhouding, enz. 
Reeds ingezameld € 100
Gezocht budget € 41.613
ngo
VIA Don Bosco
Locatie
Bolivia (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre)
Projectduur
2018 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
04015
Thema
Onderwijs & opleiding
Steun kwalitatief technisch en beroepsonderwijs voor kansarme jongeren in Bolivia

DOEL


VIA Don Bosco wil samen met 9 lokale partnerorganisaties kwalitatief en integraal technisch- en beroepsonderwijs voor kansarme jongeren garanderen, inclusief tewerkstelling. Het doel is het gemiddeld aantal leerlingen dat na 6 maanden werk gevonden heeft te verhogen van 50% naar 79%. Het doel is verder de financiële autonomie van de partnerorganisaties te verhogen van 26% naar 49% en het beheer van de centra professionaliseren.


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Donaties gevraagd voor:
- 2019: € 13.871
- 2020: € 13.871
- 2021: € 13.871
 

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


Jaarlijks kunnen zo’n 2500 jongens en meisjes een opleiding volgen. Bovendien worden ze actief begeleid naar de arbeidsmarkt.


KERNWOORDEN


- Kwetsbare jongeren
- Girls empowerment 
- Beroepsopleiding
- Tewerkstelling 
- Ondernemerschap

Meer details over de budgetten van specifieke opleidingen of opleidingscentra in dit project kan u op eenvoudige aanvraag worden geleverd.