Betere drinkwatersystemen vergroten ontwikkelingskansen in DR Congo

De provincie Ituri in het bergachtige Noordoosten van D.R.Congo is een vruchtbare regio met een gematigd klimaat en een relatief hoge bevolkingsdichtheid. De ‘stedelijke’ centra Bunia (de grootste stad), Djugu en Mahagi hebben een nog sterk ruraal karakter. Elektriciteit en stromend water zijn hier eerder een uitzondering. Een groot deel van de gezinnen woont op het platteland, vaak geïsoleerd door een gebrek aan wegen en voertuigen. Ze zijn bijna volledig afhankelijk van eigen landbouwopbrengsten. Een gebrekkige hygiëne en het ontbreken van sanitair vormen, samen met besmetting door slecht drinkwater, nog steeds de belangrijkste oorzaken voor ziekten en diarree.
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 20.000
ngo
Join For Water
Locatie
DR Congo (Ituri)
Thema
Watervoorziening
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%), EU, Misereor
Projectcode
02004
Kansen op economische ontwikkeling nemen toe met een verbeterde drinkwatervoorziening

Doel: 

Door de bestaande watersystemen te verbeteren en het aantal waterverdeelpunten uit te breiden wil Protos deze regio betere economische ontwikkelingskansen bieden.

 

Gevraagd budget via OVO: 

Donaties gevraagd 
  • 2019: 24.500 €
  • 2020: 24.500 €
  • 2021: 20.000 €

Maatschappelijke impact: 

Dit project wil voor 28.000 nieuwe mensen de toegang tot drinkwater verbeteren door bestaande drinkwatersystemen uit te breiden (nieuwe leidingen). De verdeelwaterpunten worden omgevormd tot waterkiosken die professioneel worden beheerd door kleine, private dienstverleners. In een school van 800 leerlingen komen sanitaire voorzieningen. In de lessen gaat veel aandacht naar het belang van hygiëne en het duurzaam gebruik van water.

 

Kernwoorden: 

  • Drinkwatervoorziening
  • Schooltoiletten
  • Vorming hygiëne 
  • Bronbescherming