Rwanda- MNB zorgt via champignonteelt extra inkomen voor koffietelers

De onderneming ‘Moulin du Nil Blanc Ltd’ (MNB) werd in Rwanda opgericht door Zilipa Nyirabyago. MNB kweekt en verkoopt paddenstoelenzaad en -substraat aan lokale koffietelers zodat ze het hele jaar door op een inkomen kunnen rekenen en dus financiële onafhankelijk creëren. Zilipa Nyirabyago woont sinds 2002 in België. Zij heeft in Rwanda en in Ivoorkust voor multinationals (Coca Cola en Heineken) gewerkt en heeft heel wat technische en beleidservaring. MNB won in 2018 de Sustainable Technology for Africa Award in België.  
Reeds ingezameld € 30.000
Gezocht budget € 30.000
U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). 
​Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 
 
Oorsprong
SusTech4Africa Diaspora België 2018
Locatie
Rwanda
Thema
Recyclage & Circulaire economie
Terugbetalingsduur
vanaf 2019: 3 jaar
MNB is een schoolvoorbeeld van de circulaire economie in Rwanda

 

Het businessproject

 
Koffie is een belangrijk landbouwproduct dat door lokale boeren geteeld wordt op kleine arealen. Er is slechts één oogst per jaar (van maart tot eind april), zodat de telers sterk afhankelijk zijn van de opbrengst én van de koffieprijzen. Om financieel een volledig jaar rond te komen, moeten zij een bijkomend inkomen kunnen genereren. Dit kan door het kweken en verkopen van paddenstoelen, waarvan de groei niet afhankelijk is van klimatologische omstandigheden.  
 
Het businessmodel steunt op drie pijlers:
 

  • De productie van kwalitatief paddenstoelenzaad 
  • De koffietelers krijgen financiële hulp van een lokale spaarbank (IFEZE), die hen microkredieten toekent voor de aankoop van het paddenstoelenzaad en het substraat van koffiepulp en van andere natuurlijk afval van maïs of andere groenten. 
  • De oprichting van een lokale coöperatieve onderneming, waarbij MNB aandeelhouder wordt samen met lokale agenten en de lokale boeren. Deze onderneming acteert als ‘focal point’ voor de opleiding van de boeren én voor de verkoop van de productie aan een eerlijke prijs.
MNB wil binnen de 3 jaar 400 tot 500 boeren bij dit project te betrekken en hen de mogelijkheid bieden om voldoende inkomen te verwerven voor gezin en opvoeding van de kinderen. In een latere fase zullen deze boeren ook de mogelijkheid krijgen om oogsten te verkopen met een grotere meerwaarde 
 

Waarom OVO gelooft in dit project

 

Er is slechts een kleine investering nodig voor de boeren om paddenstoelen te kweken. Voor de aankoop van zaad en substraat kunnen ze beroep doen op micro-financiering. De telers worden tevens bijgestaan bij de verkoop van de oogst zodat ze ook een eerlijke prijs krijgen. Paddenstoelen zijn bovendien erg voedzaam. MNB zorgt voor meer en vooral stabiele inkomsten voor de lokale landbouwgemeenschap. 
 
 

Gevraagde investering

 
Om het opstarten van de business mogelijk te maken, zal Zilipa Nyirabyago zelf 5.000 euro inbrengen. Ze vraagt een lening van 30.000 euro waarvan reeds 18.000 euro is toegezegd door drie OVO-consulenten. Het OVO Acceleration heeft inmiddels een financiering van de overige 12.000 euro voor NMB verzorgd.   
 

Statement

 
MNB is een sterk project met een duurzame basis die zorgt voor een stabiele meerinkomsten voor de lokale landbouwgemeenschappen. 

U kan online doneren via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 

(foto Peter Mockers)