“Zowel bedrijven als ngo’s winnen bij kruisbestuiving”

Om lokaal ondernemerschap  te stimuleren, is de steun van grote bedrijven van goudwaarde. “Al pleiten we meer en meer voor strategische partnerships tussen ngo’s en de bedrijfswereld”, weet general manager Björn Macauter.  
 

Verschillende Belgische bedrijven financieren via OVO verschillende projecten. Waarom is die steun zo belangrijk?  

 “In de eerste plaats is er natuurlijk het geld zelf. Dankzij financiële bijdragen van organisaties kunnen ngo’s hun projecten uitrollen, hun doelgroep bereiken en hen op de juiste manier vooruithelpen.” 

“Maar misschien nog belangrijker dan de financiering, is de endorsed reference. Een multinational met vestigingen in 23 landen die OVO ondersteunt, dat is van goudwaarde. Daardoor merken andere organisaties ons op. We worden sneller opgepikt, waardoor we ook in het netwerk van nieuwe partners verschijnen. Kortom: de steun van organisaties veroorzaakt een sneeuwbaleffect. En die loopt in twee richtingen.” 


Wat bedoelt u daarmee?   

 “Organisaties die ngo’s ondersteunen plukken daar vruchten van. Om te beginnen teken je voor meer dan winst: je bereikt een maatschappelijke return en brengt bepaalde problemen onder de aandacht. Dat op zich is al een opsteker.” 

 “Bovendien speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO of CSR) een steeds grotere rol in employer branding. Mensen willen bij een bedrijf aan de slag dat ook een sociale dimensie beoogt. Zowel op het vlak van aanwerving als retentie is CSR een belangrijke troef.” 

 “Tot slot zijn er ook andere stakeholders, zoals aandeelhouders en de consument. Die houden meer en meer rekening met het globale duurzaamheidsaspect. Nederlands onderzoek bijvoorbeeld wijst uit dat 79% van de consumenten hun koopgedrag verandert op basis van sociale verantwoordelijkheid, inclusiviteit en milieu-impact.” 
 

Kruisbestuiving tussen bedrijfswereld en ngo’s 

Waarom pleit OVO vooral voor samenwerkingen in plaats van louter financiële ondersteuning?  

“Organisaties en ngo’s kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Traditioneel mikken bedrijven hoofdzakelijk op de economische return, terwijl ngo’s de focus leggen op het sociale discours. Dat is doorheen de jaren veranderd. Het bedrijfsleven heeft de SDG’s omarmd, maar worstelen om dat theoretische kader toe te passen in de praktijk. Hulporganisaties hebben daar tonnen ervaring in en kunnen het bedrijfsleven daarbij helpen.” 

 “Omgekeerd beseffen ngo’s stilaan dat blijvend middelen doneren geen duurzame strategie is. Vroeg of laat moet hun doelgroep de stap naar economische zelfredzaamheid zetten. Iets waar bedrijven ondersteuning bij kunnen bieden. De wisselwerking tussen beide partijen kan een enorme verrijking zijn. Verschillende visies en achtergronden samenbrengen leidt tot waardevolle kruisbestuivingen en wakkert de creativiteit en innovatie aan. Met OVO willen we de rol van facilitator opnemen: we brengen partijen samen en zetten een gezamenlijk leertraject op.” 
 

Voortbouwen op eigen waarden 

Wat is er nodig om een partnership te doen slagen?   

 “Er moet een connectie zijn met de eigen waarden van het bedrijf. Een partnership levert enkel een duidelijke return op als je voortbouwt op de eigen visie. Projecten ondersteunen die aansluiten bij je bedrijf, verhoogt de geloofwaardigheid en het engagement. Door een heldere link met de bedrijfsactiviteiten en -visie, wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen een strategische keuze waarmee je het verschilt maakt.” 

 

 Dit artikel verscheen eerder op csr.sioen.com