Entrepreneurship in tijden van corona: CropTech

Creatief omgaan met uitdagingen is voor ondernemers een tweede natuur. Maar hoe gaan Afrikaanse ondernemers om met een wereldwijde crisis zoals de corona-epidemie? Deze week is CropTech aan de beurt, een in Rwanda gevestigde start-up van droogsystemen op zonne-energie.

It’s time to build! Dat is de titel van een recent blogbericht van Marc Andreessen, de beroemde investeerder in Silicon Valley. CropTech toont alvast hoe het moet. De Rwandese start-up en SusTechforAfrica-deelnemer ontwikkelt droogsystemen op zonne-energie voor landbouwers.

Enorme potentiële impact

“Tijdens mijn universiteitsopleiding leerde ik dat boeren veel oogst verliezen door een gebrek aan efficiëntie”, vertelt Thierry Shema, oprichter van CropTech. “Dat vormde de inspiratie om droogsystemen te ontwikkelen op zonne-energie. Op die manier kunnen boeren hun oogst vakkundig verwerken en verliezen beperken.”

Bijna 70% van de Rwandezen zijn landbouwers. “Onze droogsystemen vormen een antwoord voor een wijdverspreid probleem. Doordat lokale boeren minder oogst verliezen, verhoogt hun inkomen. Bovendien gaan we voor een duurzame oplossing door gebruik te maken van zonne-energie.”

Strategisch advies én kansen via OVO

Die sociale en ecologische impact zorgde ervoor dat CropTech in 2019 geselecteerd werd voor de SusTech4Africa Rwanda-competitie. In maart 2020 nam de start-up ook deel aan een MBA-programma aan de Universiteit Hasselt.  “Ik pluk nog steeds de vruchten van de begeleiding van OVO: de opgedane inzichten in strategische marketing en de creatie van een innovatief businessmodel zet ik vandaag om in de praktijk.”

Het hoogtepunt van zijn verblijf in België was het OVO Business Club Africa-evenement, waar Thierry zijn start-up aan meer dan 70 mogelijke investeerders voorstelde. Met succes: verschillende geldschieters hapten toe.

Gevolgen van de coronacrisis

Al zet de coronacrisis een rem op de groei van CropTech. Rwanda was een van de eerste Afrikaanse landen die in maart in lockdown gingen. De maatregelen hebben (startende) ondernemers zwaar getroffen. Telewerk is voor veel Afrikaanse bedrijven onhaalbaar.

“We hebben onze plannen tijdelijk in de koelkast moeten steken. Daardoor kunnen we ook de lokale landbouwers voorlopig niet ondersteunen. Maar de overheid heft mondjesmaat verschillende beperkingen op, waardoor we durven dromen van een heropstart. We zijn vastbesloten om er ook na COVID-19 volop voor te gaan.”

Mede dankzij de ondersteuning van OVO en het flexibiliteitsvermogen van de oprichters, kunnen Afrikaanse start-ups zich beter positioneren en de coronacrisis voorlopig overbruggen. Al bedreigt de pandemie op termijn hun voortbestaan. Financiële steun is dan ook meer dan welkom.

Tekst: Andrew Herweg
Eindredactie: com&co