Donateur getuigt: "Ondernemers zijn cruciaal voor jobcreatie in Oeganda"

“Er zijn verschillende goede manieren om de levensstandaard van de Oegandese bevolking te verbeteren en haar zelfredzaamheid te versterken. Het structureel steunen van ondernemers is er een van. Zij zijn cruciaal voor het scheppen van jobs in dit door werkloosheid geteisterde land”, zegt Guy Wauters van het Limburgse steenbedrijf Vandersanden. 

Tijdens een privébezoek aan Oeganda kreeg Guy Wauters de mogelijkheid om een kijkje te gaan nemen bij een project van de ngo Trias die de lokale ondernemersorganisatie USSIA ondersteunt. Door het netwerk van Ondernemers voor Ondernemers (OVO) kwam Vandersanden in contact met dit project. OVO maakte de contacten mogelijk tussen Vandersanden en USSIA en zorgde voor een deel van de financiering. 
“De steenkapper die we bezochten, schreef de voorbije jaren een echt succesverhaal”, legt Wauters uit. “Door zijn zaak gestaag uit te bouwen, kan hij zich nu richten tot de Oegandese middenklasse. De professionaliteit waarmee hij zijn zaak runt, was echt wel opvallend. Maar zijn nood aan financiering blijft: als hij niet aan een aanvaardbare rentevoet kan lenen vertraagt zijn groei. USSIA kan hem daarbij helpen.”


Opleiding is de sleutel  

Volgens Wauters kan USSIA ook een heel belangrijke rol spelen in het opleiden van ondernemers. “Oeganda kent een explosieve groei van de bevolking en de werkloosheid piekt enorm. We zijn zelf ondernemer en onderkennen daarom het belang dat ondernemers in Oeganda kunnen hebben. Om jobs te creëren zijn immers ondernemers nodig, maar die moeten goed worden opgeleid. Technische opleidingen, een boekhouding voeren, commercieel denken, … Het is allemaal broodnodig. Hierbij moet trouwens speciale aandacht gaan naar de opleiding van vrouwen. Het is voor hen een manier om hun onafhankelijkheid af te dwingen in een maatschappij die door mannen wordt gedomineerd.”

Steun spreiden
Vandersanden is ondertussen meer dan tien jaar een trouwe partner van OVO. “Maar we doen meer dan OVO steunen. We proberen onze steun te verdelen onder projecten die structureel iets willen veranderen,” vervolgt Wauters.
“Zo ondersteunen we in Oeganda een project van een heel andere orde. Wij voorzien alle 150 inwoners van een dorpje gedurende 2 jaar van een basisinkomen van ongeveer 1 euro per dag. Dit project, dat bijna anderhalf jaar loopt, vormt het onderwerp van een wetenschappelijke studie. De resultaten zijn tot nu toe bemoedigend. Zo gaat ondertussen 80% van de kinderen naar school. Vroeger was dit amper 50%. Hoe beter de jongeren zijn opgeleid, hoe meer kans ze maken op een job of om als ondernemer te kunnen beginnen. Uiteindelijk willen we dit project uitrollen over een 10-tal dorpjes”.
Elders in Afrika ondersteunt Vandersanden nog projecten die rechtstreeks met gezondheidszorg te maken hebben. “Zo sponsoren we in Congo een oogkliniek waar cataractoperaties worden uitgevoerd. Dit heeft een directe impact op de levenskwaliteit van de lokale bevolking. Liever dan onze eieren in één mand te leggen, spreiden we ze”, besluit Wauters.

Het project

Trias steunt de Oegandese ondernemersorganisaties USSIA. Samen begeleiden we jongeren in het vinden van toegang tot een rendabele markt voor hun producten, geven we opleidingen en zoeken we naar investeringsmiddelen. Dit project focust specifiek op de bouwsector.
 • Locatie: Kampala
 • Projectduur: 2017-2021
 • Gezocht budget via OVO:
  • 2019 - €30 316
  • 2020 - €23 494
  • 2021 - €25 274
 • Aantal leden USSIA in de bouwsector: 981 (eind 2017)
 • Website Trias: www.trias.ngo
 • Website USSIA: www.ussia.or.ug