Waarom ngo's?

Ondernemers voor Ondernemers (OVO) werkt samen met zeven ngo’s die erkend zijn door de Belgische overheid. Deze ngo’s krijgen subsidies voor max. 80% van het budget van een goedgekeurd programma. De ngo moet zelf minstens 20% inbrengen: daarin draagt OVO een steentje bij. Vandaar het hefboomeffect 5 op 1, zoals hier uitgelegd 'What's in it for me'.  De geselecteerde ngo’s van OVO brengen elk 3 projecten voor de OVO-projectenportefeuille aan die beantwoorden aan de maatschappelijke doelstelling van OVO: het stimuleren van lokaal ondernemerschap met een sterke duurzame en sociale impact. Wie dus via OVO een project wil steunen, heeft de keuze tussen een 20-tal projecten van erkende ngo’s.  Men kiest uiteraard voor het project in een land of thema waar men het meest affiniteit mee heeft: zie 'De 6 pijlers van onze projecten'.

Duurzaamheid en sociale impact

Deze geselecteerde ngo’s werken niet rechtstreeks met lokale doelgroepen in een ontwikkelingsland, maar moeten dat (bij wet) met lokale partners of organisaties doen.  De doelstellingen van een project zijn altijd dubbel: naast het bekomen van meer welzijn en welvaart voor de beoogde doelgroepen van de lokale bevolking, moeten ook de capaciteiten van de lokale uitvoerende partner(s) of organisatie(s) versterkt worden.  De reden is duidelijk: als de lokale partner of organisatie voldoende sterk is, zorgt deze voor het handhaven (en ook het upscalen) van de verwezenlijkingen van het project zodat de ngo zich na verloop van tijd kan terug trekken uit deze streek, land of uit een thema. 

Strikte rapportering en controle

De overheid geeft niet zomaar subsidies.  Eerst en vooral worden de voorgestelde programma’s (momenteel programma’s voor 5 jaar) vooraf zeer zorgvuldig doorgelicht. De voorgestelde projecten moeten bijgestuurd worden op basis van de bevindingen. 
 
 
Eenmaal een programma is goedgekeurd, verlangt de overheid een jaarlijks rapport over de behaalde resultatenen effecten op de lokale doelgroepen en partner(s) , alsook een gedetailleerde lijst van alle uitgaven waarvoor subsidies werden gebruikt. Indien men een anomalie ontdekt, moet dit deel van de subsidie terugbetaald worden. Elke ngo moet ook een eigen externe auditor aanstellen, die alle uitgaven (zowel subsidies en eigen middelen)  van de vzw controleert. Halfweg en op het einde van een programma moet een externe evaluatie een oordeel vellen over de behaalde resultaten in vergelijking met de originele doelstellingen. Deze strenge controles op zowel inhoudelijke resultaten als op financieel beheer vormen voor OVO en de sponsors van OVO een garantie dat hun financiële steun door de ngo in goed beheer gebruikt wordt.

Transparantie hoog in het vaandel

Ngo’s moeten aan hoge eisen voldoen en zijn dus verplicht professionele en betaalde krachten aan te trekken. En terecht. Ze moeten transparant omgaan met publiek geld en oplossingen, resultaten en impact kunnen voorleggen Dit algemeen beheer kost geld. Alle leden-ngo’s van OVO zijn transparant in deze kosten: zij geven een duidelijke opsplitsing hoeveel van hun middelen zijn besteed aan het realiseren van het programma, aan algemeen beheer en aan de kosten voor fondsenwerving.  Dit vind je in de jaarverslagen van de desbetreffende ngo’s en ook op de website www.ngo-openboek.be

Alle leden-ngo’s van OVO hebben zich geëngageerd om jaarlijks tijdig en op een transparante wijze een rapport te maken over de verwezenlijkingen tijdens het afgelopen jaar. Hierin wordt een tabel opgenomen van de bestedingen versus origineel budget. Op vraag kan een ngo samen met de consulent van OVO een presentatie geven over de inhoud van het project en de resultaten.