Steun het ondernemerschap in Ethiopië

Buusaa Gonofaa (BG) en Specialized Financial & Promotional Institution (SFPI) zijn door de Ethiopische overheid erkende micro-financieringsinstellingen (MFI’s). Ze bieden financiële diensten (sparen, kredieten, overdrachten, verzekeringen) aan de allerarmsten, vooral aan vrouwen. 
Reeds ingezameld € 7.500
Gezocht budget € 57.920
ngo
SOS Faim
Locatie
Ethiopië, regio’s Oromo en Amhara
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
06005
Thema
Financiering
Micro-kredieten voor plattelandsondernemers als wapen in de strijd tegen armoede

DOEL


Met dit project zullen beide instellingen financiële producten kunnen ontwikkelen die aangepast zijn aan de behoeftes van de familiale landbouw.


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Donaties gevraagd voor
- 2019: € 20.100
- 2020: € 19.300
- 2021: € 18.520

DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


In de plattelandsgebieden, waar zo’n 80 % van de bevolking leeft, zijn de ontwikkeling van de landbouw en de algemene economische activiteit de belangrijkste hefbomen in de strijd tegen armoede. De micro-financieringsinstellingen willen hun bereik in afgelegen plattelandsgebieden vergroten door rurale spaar- en kredietkassen te voorzien en via innovaties op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (bv: via mobiele applicaties voor bankverrichtingen). In 2018 bereikt dit project zo’n 97.000 begunstigden (waarvan meer dan 60% vrouwen) via microkredieten.


KERNWOORDEN 

- Agrarisch ondernemerschap 
- kapitaalinvestering
- Vrouwen