Schoolondernemingen in Mbuji Mayi koppelen praktijk aan beroepsopleiding in DR Congo

In de opleidingscentra van Don Bosco volgen jaarlijks zo’n 780 meisjes en jongens een volledige opleiding. Daarbij gaat extra aandacht naar het verwerven van beroeps- en sociale vaardigheden. Bevlogen leerkrachten gebruiken aangepast studiemateriaal voor praktijkgerichte opleidingen zoals bouw & landbouw, auto mechanica, esthetische zorg & kapper, snit & naad, metselwerk, laswerk, keuken & bakkerij en kinderzorg. In elke opleiding staat ondernemerschap centraal. Naast praktijkgerichte vakken doen ze bovendien een eerste bedrijfservaring op in de productieateliers van de schoolonderneming.
Reeds ingezameld € 2.000
Gezocht budget € 10.000
ngo
VIA Don Bosco
Locatie
D.R. Congo (Mbuji Mayi)
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
04008
Thema
Onderwijs & opleiding
Jaarlijks krijgen 780 Congolese kansarme jongeren vat op hun toekomst

DOEL


Tijdens de periode 2017-2021 willen dit project de socio-professionele integratie van deze kansarme leerlingen duurzaam verbeteren. Verder wordt aan de financiële duurzaamheid van de scholen gewerkt door hen aan te moedigen tegen 2021 minstens twee inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen per school.


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Donaties gevraagd voor:
- 2019: € 10 000 
- 2020: € 10 000 
- 2021: € 10 000

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


Dit project biedt tussen 2017 en 2021 aan ongeveer 3 900 jongeren een toekomstperspectief. Ze krijgen de kans om een praktijkopleiding te volgen in een van de zeven beroepsopleidingscentra in Kinshasa (3 centra), Lubumbashi (1 centrum), Bukavu (1 centrum) of Mbiji Mayi (3 centra). Na hun opleiding worden de oud leerlingen begeleid door een tewerkstellingsdienst van de scholen. Het doel is het aantal leerlingen dat na 6 maanden werk gevonden heeft te verhogen van 55% naar 65%


KERNWOORDEN

- Straatkinderen/kwetsbare jongeren
- Praktijkgerichte opleiding
- Tewerkstelling
- Ondernemerschap

Meer details over de budgetten van specifieke opleidingen of opleidingscentra in dit project kan u op eenvoudige aanvraag worden geleverd.