Integratie van vrouwen en meisjes via alfabetisering in DR Congo

Zuid-Kivu is één van de armste provincies in D.R. Congo. Maar liefst 84.7% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens en 50% is jonger dan 15 jaar. Door het lage landbouwrendement, de hoge werkloosheidsgraad en aanhoudende oorlogsconflicten trekken veel mannen uit de regio weg op zoek naar werk om hun gezinnen te onderhouden. Bijgevolg blijven de vrouwen dan alleen achter met de zorg voor het gezin. Dit project ondersteunt deze vrouwen en jonge meisjes door hen te verenigen in groeperingen genaamd ‘solidariteitsgroepen’ (MUSO’s). Via de MUSO’s krijgen ze toegang tot kleine kredieten om nieuwe inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen. Vrouwen en meisjes die echter niet kunnen lezen en schrijven, kunnen niet actief deelnemen en vallen vaak uit de boot. Dit project wil hierop inspelen via laagdrempelige alfabetiseringscursussen aan deze mama’s en jonge vrouwen die lid zijn van de MUSO’s.
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 22.451
ngo
Louvain Coopération
Locatie
D.R. Congo – Zuid-Kivu (regio Kalehe, Walungu en Kabare)
Thema
Onderwijs & opleiding
Projectduur
2016 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
03013
Voor een duurzame verbetering van de socio-economische situatie van vrouwen

Doel

Sociale en economische integratie van 640 kwetsbare vrouwen en meisjes, lid van de solidariteitsgroepen, die niet kunnen lezen en schrijven, zodat ze hun economische activiteit kunnen ontwikkelen.

 

Gevraagd budget via OVO: 

Donaties gevraagd voor:

  • 2019: € 23.625
  • 2020: € 21.625
  • 2021: € 38.800

Maatschappelijke impact 

Onderwijs is een middel in de strijd tegen armoede en tegelijkertijd een basisrecht. Dankzij dit project kunnen 640 vrouwen en jonge meisjes hun socio-economische situatie op een duurzame wijze verbeteren. Dit zal ook een cruciale impact hebben op de andere gezinsleden en kinderen voor wie deze vrouwen verantwoordelijk zijn.

 

Kernwoorden 

  • Ondernemerschap
  • Solidariteitsgroepen
  • Alfabetisering
  • Capaciteitsversterking