Help de kwaliteit van opleidingen verbeteren in Madagaskar

In Madagaskar krijgt het technisch en beroepsonderwijs maar weinig financiële middelen. Daardoor was er in 2013 maar voor een kwart van de leerlingen plaats in een publieke school. Heel wat jongeren vluchten naar de stad op zoek naar werk, maar belanden er op straat. Daar proberen ze te overleven en vallen ze ten prooi aan prostitutie, drugshandel en criminaliteit. Dankzij dit project kunnen jaarlijks 1500 jongeren een opleiding volgen in: hout- of metaalbewerking, automechaniek, elektrotechniek, bouw & metselwerk, landbouw, snit & naad, restaurant & bakkerij, secretariaat, boekhouding, esthetische zorg & kapper en ICT.
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 13.356
ngo
VIA Don Bosco
Locatie
Madagaskar (Antananarivo, Mahajanga, Manazary, Fianaransoa & Tuléar)
Thema
Onderwijs & opleiding
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
04014
Vergroot de kansen op tewerkstelling voor de meest kwetsbare jongeren

Doel: 

Om de kansen op tewerkstelling van deze kwetsbare jongeren te vergroten, zet dit project in op de kwalitatieve verbetering van de opleidingen, het beheer van de opleidingscentra en de aansluiting op de noden van de arbeidsmarkt. Het doel is het aantal leerlingen dat na 6 maanden werk gevonden heeft te verhogen van 56% naar 65%. Verder wil dit project de financiële autonomie van de partnerscholen verhogen van 3,5% naar 17% (o.a. via inkomen genererende activiteiten).

 

Gevraagd budget vai OVO:  

Donaties voor bevraagd hotelschool in Tuléar voor:

  • 2018: € 15.000
  • 2019: € 15.000
  • 2020: € 15.000 
  • 2021: € 14.356

Maatschappelijke impact: 

Dit project biedt tussen 2017 en 2021 aan 7870 kwetsbare jongeren, tussen 15 en 25 jaar, de kans om een praktijkopleiding te volgen in een van de zeven beroepsopleidingscentra in Antananarivo (2 centra), Manazary (1 centrum), Mahajanga (2 centra) , Fianarantsoa (1 centra) & Tuléar (1 centra).

 

Kernwoorden: 

  • Kwetsbare jongeren
  • Beroepsopleiding 
  • Ondernemerschap 
  • Tewerkstelling

Meer details over de budgetten van specifieke opleidingen of opleidingscentra in dit project kan u op eenvoudige aanvraag worden geleverd.