Betere hygiëne en gezondheid dankzij ecologische toiletten in Oeganda

In West-Oeganda is de bevolkingsdichtheid hoog. De bevolking woont op het platteland, waar slechts 26% toegang heeft tot behoorlijke toiletten. De bevolking leeft van de landbouw, maar heeft geen reserves om te investeren in behoorlijke toiletten. Een slechte hygiëne (ontlasting in openlucht) vormt samen met besmetting door slecht drinkwater de belangrijkste oorzaak voor ziektes en voor een hoge kindersterfte.

Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 15.000
ngo
Join For Water
Locatie
West-Oeganda
Thema
Watervoorziening
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD 80%
Projectcode
02010
Flower toilets biedt kansen voor bevolking en ondernemers

Doel: 

Join For Water wil een betaalbaar bouwpakket “Flower Toilet” voor ecologische toiletten samenstellen dat door lokale kleine ondernemers kan verkocht en geplaatst worden. Indien meer mensen gebruik maken van een ecologisch toilet komt dit de gezondheid en hun omgeving ten goede.
 

Gevraagd budget via OVO

Cofinanciering gezocht voor:
2019: € 25 000
2020: € 25 000
2021: € 15 000

Maatschappelijke impact:

Tussen 2019-2021 bouwen we 200 toiletten voor huishoudens en 5 toiletblokken in scholen:

  • 1 500 personen verbeterde familiale toiletten
  • 3 000 leerlingen via schoollatrines
  • 4 300 personen verbeterde hygiëne in 2 vissersgemeenschappen
     

Kernwoorden: 

• Ecologische toiletten
• Gezondheid
• Milieu
• Duurzaam ondernemen