Beheer van het blauwe goud, een grote uitdaging voor de landbouw en het dagelijks watergebruik in Bolivia

Integraal waterbeheer voor familiale landbouw en drinkwater in Huacata gemeente San Lorenzo
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 12.361
ngo
Louvain Coopération
Locatie
Bolivië
Thema
Watervoorziening
Cofinanciering
DGD – 80%
Projectcode
03021

De context: 

Het project situeert zich in de vallei van San Lorenzo, die een belangrijk gebied is voor toerisme en familiale landbouw in het departement van Tarija in Bolivia. Problemen met waterbeheer komen er dikwijls voor. De lokale bevolking is onvoldoende op de hoogte, opgeleid en gevormd in waterbeheer en bescherming van het leefmilieu. Er moet actie genomen worden om zowel de bevuiling van waterbronnen als de kans op bosbranden te verminderen.
Anderzijds zal binnen het project de geërodeerde zones rond de wateropvang herbebost worden teneinde de watercyclus te verbeteren en het beschikbaar debiet voor menselijk gebruik en irrigatie te vrijwaren. Ten slotte zullen de waterleidingen hersteld worden om zo de beschikbaarheid van drinkwater van de gemeenschap van Huacata te verhogen.
 

Het project/ Doelstelling:  

Het kennen en kunnen van de bewoners versterken in hun gebruik en beheer van water en in de bescherming van hun leefmilieu.

Maatschappelijke impact: 

Direct : het lokaal bestuur, 75 gemeenschapsleiders et 125 lokale landbouwers en hun families.
Indirect : 8000 lokale families en toeristen.
 

Gevraagd budget via Ondernemers voor Ondernemers

Medefinanciering gezocht via OVO : 12 361€ 
 

Kernwoorden :

  • Gezondheid
  • Milieu
  • Waterbeheer
  • Duurzame landbouw