Senegal - Smart Villages "Fase 2" biedt via elektriciteit - en watervoorziening een antwoord op de voorvereiste voor de economische ontwikkeling van een dorpsgemeenschap in Ndalla.

Reeds ingezameld € 30.000
Gezocht budget € 30.000
U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 
Oorsprong
Smart Village Senegal 2020
Locatie
Ndalla Peuhl, Louga, Senegal
Thema
Water- & energievoorzieningen
Terugbetalingsduur
5 jaar
Projectduur
2022

Het bedrijf

Smart Villages is een concept dat is ontwikkeld door een multidisciplinair team van consultants binnen OVO. Voor haar eerste toepassing in 2020 heeft OVO zich in Senegal gericht tot de dorpsgemeenschap in Syer, regio Louga
 

Het businessproject

Het Smart Villages concept – olv een team experten en Daha Diallo, onze lokale contactpersoon en ceo van Development Africaine in Louga - is gericht op afgelegen dorpen met 3000-7500 inwoners die aan twee basisvoorwaarden voldoen: binnen 5 tot 10 jaar worden ze niet aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en is er een lokale coöperatie die een economische activiteit ontplooit. In een eerste faze ging de aandacht naar Syer waar een watertoren werd aangedreven door een oude dieselmotor. Het dieselverbruik en het onderhoud van de motor was een zeer belangrijke kost voor de bevolking, zelfs zo hoog dat het mogelijk wordt om voor dezelfde kostprijs, een lening af te betalen voor de implementatie van een zonne-energie installatie van 30 KW.

Intussen hebben we ons gerealiseerd dat de implementatie van de monitoring van het beheer en de werking van de Syer-watertoren en de waterdistributie uniek is in Senegal en sindsdien de interesse heeft gewekt van vele andere sites.
Een reden en motivatie te meer om het project uit te breiden naar andere gebieden en de werkwijze maandelijks te verbeteren.

Op basis van de resultaten van het pilootproject wil OVO tegen 2023, 5 andere waterputten in de Potou-regio solariseren, met als volgende de watertoren van Ndalla. Ndalla wordt geïnstalleerd in maart 2022. Tegen eind 2023 zouden in totaal 6 installaties operationeel moeten zijn.

Waarom OVO gelooft in dit project

In de loop van december 2020 heeft Philippe Convents – één van onze expert-vrijwilligers – een persoonlijk bezoek gebracht aan de site in Syer waar hij o.m. gedurende 4 dagen te samen op trok met Daha Diallo. Dan volgde een bezoek in Dakar aan het bedrijf Bonergie – onze partner voor levering van zonne-installaties. Bonergie is een gevestigd bedrijf met een ruime ervaring in het leveren en plaatsen van zonnepanelen. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat de waterput in Syer een interessant pilootproject kon worden.

Concreet : De installatie staat er ondertussen één jaar en loopt vlekkeloos. De afbetalingen van de lening verlopen volgens plan en ondertussen kon de bevolking al een eerste spaarpotje opbouwen. Als de lokale lening volledig is terugbetaald zal de coöperatie kunnen genieten van een financiële reserve die voor allerlei projecten kan ingezet worden.

Daarenboven wordt het project om de 2 weken op de voet gevolgd door het team en dit op basis van een gedetailleerd dashboard.
 

Gevraagde investering

In de eerste ronde werd € 27.000 gefaciliteerd via OVO met een garantie van 6% interesten. Terugbetaling geschiedt in semestriële schijven over een periode van 5 jaar.

Voor project 2 in Ndalla werd de nodige investeerder reeds gevonden nl FADEV., een Franse organisatie actief in West-Afrika. Voor project 3-4-5-6 wordt nog gezocht naar de nodige fondsen. Deze investering wordt geschat op 4 x 30,000 Euro = 120,000 Euro. Leningen zullen gefaciliteerd worden aan 6%.

Belangrijk te vermelden is dat het risico zeer beperkt is, praktisch nihil. Reden hiervoor is dat de kredietinstelling La Meczop - waaraan de lening wordt verstrekt om deze plannen te realiseren - al 20 jaar bestaat en staatsgarantie heeft.
 

Statement

Dit dorpsgemeenschapconcept kan als katalysator voor economische ontplooiing overgedragen worden naar andere dorpen/gemeenschappen. De bevolking geniet het confort om dagelijks vers water te krijgen, een basisbehoefte die er voordien niet was.