Oeganda- Imani Academy wenst door bouw van klaslokalen haar aantal leerlingen op te krikken

Reeds ingezameld € 25.000
Gezocht budget € 25.000
U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 
Oorsprong
SusTech4Africa Uganda 2019
Locatie
Kampala, Oeganda
Thema
Onderwijs & Opleiding
Terugbetalingsduur
vanaf 2020: 3 jaar

Het bedrijf 

Imani Academy is een privéschool voor kleuter- en lager onderwijs. 
Het werd opgericht in 2017 door Ivan en Martha Agaba. De school is gevestigd in een sloppenwijk rond Kampala (dus makkelijk bereikbaar, geen vervoerskosten voor de kinderen). De doelstelling is om kwalitatief en betaalbaar onderwijs aan te bieden voor kinderen uit lage inkomen families (gemiddeld 90$ per maand). 
De stichters hebben zelf de grond en de gebouwen aangekocht. Tot op heden hebben ze 150.000 $ geïnvesteerd. De gebouwen zouden binnen afzienbare overgeheveld worden naar de N.V Imani Academy. 
Inmiddels heeft Imani Academy ook een lening van circa 25.000 EUR afgesloten bij de Edify Bank (intrestvoet van 18%). Deze lening zal eind volgend jaar terug betaald zijn. 

 

Het businessproject 

Imani Academy telt vandaag 11 werknemers, 21 leraren en talrijke vrijwilligers. Er wordt veel aandacht geschonken aan de rol en de professionele omkadering van de leraren. 
Zij worden zoveel mogelijk in de lokale gemeenschap gerekruteerd en worden omkaderd en regelmatig bijgeschoold. Zij genieten een vast inkomen. Het doel van Imany Academy is een sterke band te creëren tussen leraar en leerlingen. De verdere toename van het aantal leerlingen kan enkel door het bouwen van nieuwe klaslokalen. 

Waarom OVO gelooft in dit project 

De maatschappelijk impact van het project is onmiskenbaar: kwalitatief onderwijs geven aan kinderen uit minder bedeelde families in de suburbs van Kampala. Sterke omkadering van de leerkrachten, sterke relaties met de ouders, positief onderwijssysteem voor de leerlingen zelf. De grond en de gebouwen zijn eigendom van de stichters Ivan en Martha Agaba en zouden in de toekomst worden overgeheveld naar de vennootschap. De omzetgroei lijkt verzekerd, de winstpositie evolueert gunstig vanaf 2021. Tenslotte werd door OVO een zeer vlotte en open communicatie ervaren met Ivan Agaba. 

 

Gevraagde investering 

Imani Academy wenst op korte termijn 4 nieuwe klaslokalen te bouwen om de bestaande infrastructuur te optimaliseren en aldus op termijn vanuit een verwacht aantal van 380 leerlingen in 2020 door te groeien naar 500 leerlingen op een comfortabele manier. Hiermee is een investering van 35.000 EUR gemoeid. 
Voorstel om een lening van 25.000 EUR toe te kennen in december 2020 voor de bouw van een 2 à 3-tal klassenbegin 2021. Intresten worden semestrieel terugbetaald en er wordt een grace periode van 1.5 jaar gepland voor de terugbetaling van een eerste kapitaalschijf. 

 

Statement 

“Leraren mondig maken en ondersteunen tijdens hun loopbaan is essentieel. Een geweldige leraar doet meer dan kennis overdragen; ze zijn ook een inspiratie, een mentor en een vriend voor de leerlingen die ze onderwijzen. Helaas zijn het vaak de kinderen die het meest behoefte hebben aan goede leraren die de minste toegang hebben. "