Senegal- Handicap Global Business (HGB) recupereert, transformeert en recycleert plastic afval

Reeds ingezameld € 14.500
Gezocht budget € 14.500
U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 
Oorsprong
SusTech4Africa Uganda 2020
Locatie
Louga, Senegal
Thema
Recyclage & Circulaire economie
Terugbetalingsduur
3 jaar
Senegal – Handicap Global Business
Handicap Global Business (HGB) recupereert, transformeert en recycleert plastic afval

Het bedrijf 

Handicap Global Business – kortweg HGB – vloeit voort uit Handicap Form Educ de Louga. Die vzw werd opgericht in
2004 en telt 150 leden, verspreid over de departementen Louga, Linguère en Kébémer. Sinds 2013 heeft de vereniging verschillende activiteiten waaruit ze inkomsten genereert, waaronder afvalinzameling en het recycleren van plastic. 
Die taken vallen toe aan HGB, dat autonoom handelt.  
HGB doet een beroep op jongeren en mensen met een handicap. Door hen een job te bieden, vermindert de sociale ongelijkheid en draagt de organisatie bij aan een duurzame, economische ontwikkeling.  
 

Het businessproject 

Het recycleren en terugwinnen van kunststofafval is een van de belangrijkste pijlers van de circulaire economie in Senegal. Het maakt het mogelijk om weg te stappen van het ‘grondstoffen winnen, produceren, weggooien’ – model  naar een efficiëntere aanpak met respect voor het milieu.  

Met zijn twee activiteiten sluit HGB zich aan bij het ‘zero waste’-programma van de lokale overheden: 

  • afvalophaaldienst tegen betaling  
  • recyclage van ingezamelde en teruggekochte kunststoffen 

Waarom OVO in dit project gelooft  

OVO is van mening dat het businessplan en het financiële plan van HGB geloofwaardig en realiseerbaar is. HGB heeft een goede positie in een groeiende markt en beschikt over de nodige ervaring en vaardigheden om de beoogde groei te managen. Het project draagt ​​ook op meerdere manieren bij aan een tiental SDG's. 
 

Gevraagde investering  

Om de ontwikkeling van zijn activiteiten mogelijk te maken, moet HGB investeren in apparatuur voor afvalophaling en recyclage enerzijds en het management van het bedrijf anderzijds.  

De totale investering bedraagt ​​€ 17.733, waarvan OVO een lening zal faciliteren van € 14.500. HGB brengt zelf de overige €3.273 in.  
Looptijd van de lening: 3 jaar met 4 kwartaalschijven per jaar tegen een rentepercentage van 7%, met uitstel van kapitaalaflossing voor de eerste 3 kwartalen. In het contract wordt tevens een clausule voor vervroegde aflossing opgenomen.  


Redactie door Georges Claes, OVO Portfoliomanager, vrijwilliger bij Ondernemers voor Ondernemers