B2B Projecten

Tukole biedt gekwalificeerde arbeidskrachten toegang tot professionele dienstverlening via een online platform waar klanten gebruik kunnen van maken.
Akaboxi wil op een digitaal gecontroleerde manier zorgen voor de financiële inclusie van lokale boerengemeenschappen in Oeganda.
‘Smart Villages’ biedt via elektriciteit - en watervoorziening een antwoord op de voorvereiste voor de economische ontwikkeling van een dorpsgemeenschap.
Think Tank Investment Biedt voedingsrijke gedroogde bonen, op een energie-spaarzame wijze klaargemaakt
RENA (Real Natural Beverage Solutions) verwerkt landbouwproducten tot biologisch kwaliteitsvolle drankproducten
Imani Academy wenst door bouw van klaslokalen haar aantal leerlingen op te krikken
Creative Farmers biedt een toegevoegde waarde aan de pluimveeketen door het uitbroeden van eigen bevruchte eieren tot eendagskuikens
Croptech wil door een versneld drogingsproces de kwaliteit van de maisproductie verbeteren voor de lokale boerengemeenschappen . 
Terra Nova richt zich op de duurzame modernisering van de groenteteelt, het hele jaar door
Senegal – PE2S (coöperatieve)
Couve-Tech promoot de pluimveehouderij met een eigen broedmachine op zonne-energie
Adapt+ gaat met duurzame kachels voor 'brandstof van de toekomst'
Trautbuck Energy zet in op hernieuwbare energie in Oeganda
MNB zorgt via champignonteelt extra inkomen voor koffietelers
Golden Rosa recycleert plastiek tot plantenzakjes in Oeganda