Doneer
U wilt toch ook Afrikaanse ondernemers steunen? Doneer nu aan het OVO Acceleration Fund.
Vanaf een gift van 40 euro krijgt u een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting.

Indien u per overschrijving wenst te betalen, kan dat op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als vermelding de gestructureerde code ***018/0530/00002***.

Indien u met de bankkaart wenst te betalen, kan dat gemakkelijk via deze link:
Blijft u graag op de hoogte van toekomstige projecten? Laat hier uw gegevens achter.

Wat is het OVO Acceleration Fund? 

 
Het OVO Acceleration Fund is een fonds dat bestaat uit donaties van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Het fonds hanteert deze giften om sociaal en duurzaam ondernemerschap in Afrika financieel te steunen met laagrentende leningen. OVO (Ondernemers voor Ondernemers) ondersteunt deze projecten met expertise. Bij de eindvervaldag van de uitgeleende bedragen komen deze budgetten opnieuw in het Fonds terecht. Daarmee kunnen nieuwe projecten worden gefinancierd. Een gift aan het Fonds heeft dus een impact op vele projecten. Het fonds wil immers Afrikaanse ondernemers financieel steunen, die moeilijk of geen toegang hebben tot de financiële markten. 
 

Wie is de oprichter van het OVO Acceleration Fund? 

 
Oprichter van het OVO Acceleration Fund is de vzw Ondernemers voor Ondernemers, kortweg OVO. 

 

Wat is de rol van de Koning Boudewijn Stichting?

 
Voor het OVO Acceleration Fund werkt OVO nauw samen met de Koning Boudewijnstichting (KBS). De KBS staat in voor het beheer van het Fonds. Dit omvat de ontvangst van giften, uitreiking van de fiscale attesten, opmaak van contracten, overmaken van het geld naar de ontleners.Voorts volgt de KBS de inning van de terugbetalingen en de intresten op. De KBS kijkt er ook op toe dat de projecten in lijn zijn met de missie en de visie van het OVO Acceleration Fund.
 

Op welke projecten focust OVO Acceleration Fund?

 
Het Fonds legt zich toe op ondernemingen met een duurzame economische aanpak met een grote sociale impact op werkgelegenheid in Afrika. 
 

Welk type ondernemingen komen in aanmerking?

 
Het gaat zowel om startups, scale-ups als kleinere ondernemingen.
 

Welke criteria worden gehanteerd? 

 
• Het bedrijf is over max. 5 jaar economisch duurzaam
• Locatie van de economische activiteit is Afrika
• Er is een (aanzet tot) business plan beschikbaar
• Er is een financieringsbehoefte van 5.000 tot 50.000 euro voor de opstart of om op te schalen
• Het bedrijf genereert een maatschappelijke impact door de creatie van tewerkstelling, het aanbieden van noodzakelijke diensten of producten aan de lagere klasse etc. 
• Er is geen negatieve ecologische impact, in tegendeel bij voorkeur een positieve of herstellende impact
 

Kan iedereen een project aanbrengen? 

 
De selectie van de projecten gebeurt in het kader van de ‘Sustainable Technology for Africa’ contest die OVO jaarlijks in België en in een aantal focuslanden in Afrika organiseert. 
 

Welke financiële selectiecriteria moeten voldaan zijn?  

 
Het OVO Acceleration Fund voorziet enkel een financiële bijdrage indien minimum 50% van de oorspronkelijke projectinvestering ingevuld is en indien het businessplan door het ‘Team Investeringen’ van OVO haalbaar wordt bevonden.  
 

Op welke landen focust het OVO Acceleration Fund?

 
In een eerste fase focust het fonds op Oeganda, Rwanda en Senegal. Voor projecten van leden van de Afrikaanse diaspora in België geldt deze landenfocus niet. Alle Afrikaanse landen kunnen in dit geval in aanmerking komen indien via de projecteigenaar een sterke opvolging mogelijk is. De ‘mogelijkheid tot opvolging’ is een doorslaggevend criterium in de selectie van de projecten.  
 

Komen ook Belgische ondernemers voor een financiering in aanmerking?  

 
Er wordt enkel geïnvesteerd in ondernemingen met officieel adres in Afrika. 
  

Over welke vorm van financiering gaat het? 

 
Het gaat om een sociale lening, vaak terug te betalen op 3 tot 5 jaar met een interestvergoeding die het project- en het wisselrisico dekt. De ondernemer krijgt assistentie bij het opzetten en uitvoeren van zijn project door experten van OVO.   
 

Beperkt het OVO Acceleration Fund zich enkel tot financiële injecties? 

 
OVO zorgt tevens voor kennisoverdracht en eventuele bijsturing van het  businessplan. 
 

Wie zorgt er voor de coaching en opvolging van de projecten? 

 
De projecten worden opgevolgd door OVO.
 

Wordt er informatie verschaft over de stand van zaken per project?

 
Twee keer per jaar wordt een update gepubliceerd per project.
 

Wat gebeurt er indien een project mislukt?

 
Het OVO Acceleration Fund wil de omvang van de ontvangen giften verzekeren door de aanleg van reserves uit interestinkomsten op uitstaande leningen. Deze reserves zullen eventuele verliezen compenseren.
 

Over welke periode wordt de investering per project gespreid?

 
De investering per project bedraagt maximaal 5 jaar. 
 

Hoe kan men doneren aan het OVO Acceleration Fund? 


Men kan bijdragen aan het Fonds door een bedrag te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde code ***018/0530/00002***


Kunnen ook particulieren bijdragen? 

 
Particulieren kunnen net zoals bedrijven bijdragen aan het OVO Acceleration Fund  
 

Wat biedt het OVO Acceleration Fund in return voor de investeerder? 

 
Het OVO Acceleration Fund zal elke donateur op regelmatige tijdstippenop de hoogte houden van de stand van zaken van het project van zijn of haar keuze. De schenkers ontvangen van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest vanaf 40 €. 
 

Is er een bovengrens voor de financiële injectie per project?

 
Omdat het Fonds zijn risico wil spreiden bedraagt het maximale investeringsbedrag per project 25.000 euro. 
 

Wat gebeurt er met het investeringsbedrag indien de projectfinanciering terugbetaald is?

 
Eens de projectfinanciering terugbetaald is, wordt het bedrag opnieuw geïnvesteerd in een nieuw project. De financiële middelen blijven dus permanent ter beschikking en kunnen opnieuw worden aangeboord voor de ondersteuning van andere Afrikaanse ondernemers. 
 

Wie beheert de rekening van het OVO Acceleration Fund? 

 
De rekening van het OVO Acceleration Fund wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Alle giften komen op deze rekening terecht. 
 

Kan een fiscaal attest verkregen worden? 

 
Vanaf een gift van 40 euro wordt een fiscaal attest uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting.  
 

Wat rekent OVO aan als administratieve bijdrage?

 
OVO rekent een éénmalige 5% kost aan per gift. Daarmee worden alle kosten afgedekt (inclusief de administratieve kost van de Koning Boudewijnstichting).