Trautbuck Energy pakt energiecrisis en groeiende afvalstroom aan

Rhona Kamba en Paul Vincent, de drijvende krachten achter Trautbuck Energie. 
 

Groeiende afvalstromen en een gebrek aan (schone) energie: het zijn twee grote uitdagingen waar Oeganda vandaag mee worstelt. De start-up Trautbuck Energy wil daaraan het hoofd bieden met biomassa-energie.


Oeganda staat vandaag voor een aantal grote vraagstukken. Zo kan het land het alarmerende tempo van de afvalproductie niet meer aan. Vandaag is ‘land filling’ de enige vorm van afvalverwijdering die op grote schaal wordt toegepast. Daarbij wordt het afval begraven op daarvoor voorziene sites. De bezorgdheid over de impact van al dat afval groeit: land filling kan tot milieuproblemen leiden en schaadt mogelijk de gezondheid.
 
Tegelijk heerst er een acute energiecrisis in Oeganda. Het tekort zet een rem op de sociaaleconomische ontwikkeling. Bovendien werkt de energiecrisis ontbossing in hand: de lokale bevolking kapt bomen om op hout te kunnen koken.
 

Twee vliegen in een klap


Trautbuck Energy wil beide problemen aanpakken met dezelfde oplossing, namelijk hernieuwbare energie. Enerzijds ontwerpt en installeert de Oegandese start-up permanente en tijdelijke biogascentrales. Die voorzien de lokale bevolking en bedrijven van schone, betaalbare biomassabrandstof. Anderzijds ontwikkelde Trautbuck Energy een pers die briketten maakt van organisch afval. Het bedrijf wil op die manier komaf maken met koken op hout of houtskool en ontbossing tegengaan.
 

Ambitieuze streefdoelen


Tot op vandaag bouwde Trautbuck Energy al meer dan 30 biogasinstallaties in en buiten Oeganda. Binnenkort wil het bedrijf ook de duurzame brikettenmachine verdelen. In de eerste plaats denken ze aan vluchtelingenkampen, waar er organische afvalstromen zijn.
 
Het algemene doel van de start-up: de Oegandese levenstandaard verhogen aan de hand van betaalbare hernieuwbare energiealternatieven en tegelijk ontbossing een halt toeroepen. Daarvoor wil Trautbuck Energy op termijn 20% van de markt voor hernieuwbare energie in Oeganda veroveren. Bovendien wil het bedrijf meer werkgelegenheid voor de lokale jongeren creëren door gestaag lassers op te leiden en aan te werven.
 

Wil je Trautbuck Energy steunen? De start-up is volop op zoek naar financiering.