Partner in de kijker: de passie van Siemens voor Afrika

Getuigenis door CEO André Bouffioux

Siemens is al sinds 1976 actief in Afrika. CEO André Bouffioux ging er voor het eerst naartoe voor zaken in 1993. “Je kan alleen ondernemen in een land of gebied dat je waardeert en waarvan je de mogelijkheden inziet. Zodra je beseft dat er in Afrika een grote markt, veel goede wil, degelijk onderwijs en positief ingestelde ondernemers zijn, kan je er zaken doen.”

Uiteraard investeert Siemens alleen in Afrika uit overtuiging dat het bedrijf er winst kan maken. André Bouffioux wil bouwen aan de vooruitgang van het continent, samen met plaatselijke ondernemers.
 

Lange geschiedenis

 
Op zijn 15de reisde André met zijn familie naar Marokko. Met een Renault 4 doorkruisten ze het land, ze zagen bergen, strand, sneeuw, steden en ze werden overal hartelijk ontvangen. Die reis moet indruk gemaakt hebben op de jonge André, want als bestemming voor zijn huwelijksreis koos hij Marrakesh. Sinds 1993 is de link met Afrika ook op professioneel vlak gelegd.
 
De werking van Ondernemers voor Ondernemers past in de filosofie van Siemens. Het bedrijf wil de klanten van morgen ondersteunen met opleidingen en coaching. Siemens wil plaatselijke studenten en ondernemers laten delen in hun ervaring, hen steunen in hun opleiding en sponsoren met middelen. Op die manier hebben zowel het bedrijf als de plaatselijke gemeenschappen baat bij de samenwerking.
 

Duurzame oplossingen

 
Voor veel duurzaamheidsdoelstellingen wereldwijd heeft Siemens de kennis en de technieken in huis om oplossingen te bieden: voor windenergie, CO2, brandstof, water enzovoort.
 
Siemens hanteert drie criteria om projecten te ondersteunen: ze moeten in Afrika gesitueerd zijn, technologische toepassingen gebruiken en een toegevoegde waarde creëren voor de volgende generatie.
 
Via Ondernemers voor Ondernemers kwam Siemens in contact met ngo-partner Louvain Coopération en met IngénieuxSud, het project dat Siemens dit jaar ondersteunt. Ongeveer 80 wetenschaps- en technologiestudenten van de UCL nemen eraan deel. Ze zoeken samen met andere universiteiten wereldwijd concrete oplossingen om in de toekomst duurzamer te kunnen ondernemen.

In de loop der jaren investeerde Siemens in meerdere waterprojecten. In Ghana zorgt een pompinstallatie voor transport van drinkwater en ook in Congo en Algerije heeft het bedrijf honderden pompcentrales geïnstalleerd. Verder ondersteunde Siemens sinds 2004 projecten in Senegal, Cambodja, Mali, India en Burkina Faso.

Praktisch kan het bedrijf onmogelijk al die projecten opvolgen, daarvoor vertrouwt het op Ondernemers voor Ondernemers.

De werking van Ondernemers voor Ondernemers past in de filosofie van Siemens. Het bedrijf wil de klanten van morgen ondersteunen met opleidingen en coaching. Siemens wil plaatselijke studenten en ondernemers laten delen in hun ervaring, hen steunen in hun opleiding en sponsoren met middelen.

 
Er zijn verschillende innovatieve toepassingen die in Afrika het verschil kunnen maken. “De grootste veranderingen zullen er komen dankzij the industrial internet of things”, voorspelt André Bouffioux. Zo kunnen elektriciteitsrekeningen, fluxen en bewaking makkelijker gemonitord en gemanaged worden. Niet-technische verliezen op de netwerken schommelen tussen 20 en 30 %. Dat percentage kan dankzij de digitalisering van industriële toepassingen makkelijk gereduceerd worden.

Voor ondernemers die willen investeren in Afrika heeft André Bouffioux nog wat tips. Risicobeheer acht hij primordiaal bij investeringen in het Zuiden. Hij raadt aan om maatregelen te nemen om politieke, economische, technische en continuïteitsrisico’s te kunnen inschatten. En geduld loont. Investeren in menselijke relaties is al bij al, net zoals in België, de sleutel tot succes.
 

André Bouffioux, de jobstudent die CEO werd


Dit jaar viert CEO André Bouffioux zijn tiende verjaardag aan het hoofd van Siemens België-Luxemburg en Noord-, West- en Centraal-Afrika. Ruim dertig jaar geleden kwam hij als jobstudent bij het bedrijf terecht.
 
In suikerraffinaderijen en elektriciteitscentrales werkte hij als monteur, legde hij kabels, monteerde hij elektrische leidingen en verrichte hij service-activiteiten. Zo leerde hij het terreinwerk kennen. Na een trainee-programma verhuisde hij naar Duitsland om projectleider te worden bij Siemens in Karlsruhe. Hij leidde in Berlijn een deelproject voor een wervelbed-elektriciteitscentrale. André sprak geen Duits, een intensieve cursus van een week moest volstaan. Hij vertrok voor drie maanden, maar bleef uiteindelijk tot de val van de muur in Duitsland.
 
In 1989 keerde André terug naar België als verkoopsingenieur in de chemische, farmaceutische en glasindustrie. Hij promoveerde tot groepsleider en in 1998 tot afdelingshoofd.

Na omzwervingen in Duitsland als BU-leider met activiteiten in 60 landen, in Frankrijk als divisiedirecteur, in Luxemburg als CEO en opnieuw in Duitsland in 2007 voor een strategisch project, werd André Bouffioux in 2008 CEO van Siemens België, Luxemburg en later ook van Franstalig Afrika.
 

Siemens geëngageerd

 
Siemens België stond mee aan de wieg van Ondernemers voor Ondernemers in 2000. Dankzij de steun van Siemens en 15 andere kernleden wordt de werking gegarandeerd. Siemens is ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en ondersteunt jaarlijks een project in het Zuiden. Verder zijn er tal van kleinere acties:

- een jaarlijkse sportieve inspanning van het personeel tijdens de 20 km van Brussel ten voordele van Ondernemers voor Ondernemers
- Op Women’s day hoorden de vrouwelijke medewerkers hoe ondernemende Senegalese vrouwen dankzij de steun van Siemens hun economische activiteiten konden ontplooien. Daarna volgden ze een interactieve workshop onder leiding van de Keniaanse Eunice over de economie in haar land, de klederdracht en de plaatselijke cultuur.
- Siemens schenkt sinds 2016 ook gebruikte laptops, printers en telefoons aan twee non-profit organisaties om zo de digitale kloof in ontwikkelingslanden te helpen overbruggen.

Elke Vandersypen
 
Ontdek meer details over onze werking en maak vrijblijvend een afspraak via anne-lise@ondernemersvoorondernemers.be of 016 32 10 72.