OVO-club van Oeganda bestaat één jaar

“De club is er om van elkaar te leren”

In de Oegandese hoofdstad Kampala bestaat de OVO-club deze maand precies één jaar. “Dit kan de beste ondernemersclub van Oeganda worden”, zegt voorzitter Douglas Karugaba, ceo van Innovex. 

In Oeganda vond eind 2020 een nieuwe Sustech4Africa plaats, een selectieprocedure voor beloftevolle starters en groeiers georganiseerd door Ondernemers voor Ondernemers (OVO). Voor Björn Macauter, general manager bij OVO, was het een kans om de nieuwe projecten te leren kennen, maar ook om de deelnemers van de vorige edities opnieuw te ontmoeten. Die zijn sinds vorig jaar verenigd in de OVO-club van Oeganda. “Alle deelnemers aan Sustech4Africa worden automatisch lid. Met de nieuwe lichting zullen er 36 leden zijn”, zegt Macauter.  

Voorzitter van de club is Douglas Karugaba, een alumnus van de eerste SusTech4Africa. Hij vond financiering bij OVO voor zijn bedrijf Innovex, dat elektriciteitsmeters en software voor de monitoring van zonne-energiesystemen ontwikkelt. “Voor de coronacrisis kwamen we elke tweede dinsdag van de maand samen of gingen we bij één van de leden op bezoek om bijvoorbeeld te bekijken welke systemen of processen er worden gebruikt. Nu ontmoeten we elkaar online, wat wel makkelijker toelaat om bijvoorbeeld een specialist rond sales & marketing uit te nodigen”, klinkt het. 
 

Leren van elkaar 

Volgens Karugaba is het belangrijkste doel van de club dat de ondernemers leren van elkaar. “De ene maand bespreekt iemand wat heeft geholpen bij aanwervingen, een grote uitdaging hier in Oeganda. De andere maand kunnen we het hebben over de zoektocht naar financiering. Nog een andere keer komt iemand extern zoals Youssef van OVO over boekhouding of de modellering van vooruitzichten praten.” 

“De ondernemers zitten vaak met dezelfde problemen en staan voor dezelfde uitdagingen. Wie een oplossing vindt, kan die via de club delen met de anderen”, stelt Macauter. “In het begin wordt een project gecoacht door de Belgische vrijwilligers van OVO, maar op termijn moeten ze elkaar coachen. Zo kunnen de ondernemers elkaar naar een hoger niveau tillen.”  

De club biedt de ondernemers ook de ruimte aan te geven wat er niet goed loopt. “Tegen ons durven ze problemen niet altijd onmiddellijk te vertellen. Daardoor komen die soms pas naar boven als het te laat is”, weet Macauter. “De uitwisseling van ervaringen en oplossingen is daarom het belangrijkste aspect van de club.” 
 

Opportuniteiten 

Daarnaast levert de club haar leden ook opportuniteiten. “Tijdens een vergadering kunnen we ideeën uitwisselen. En met de nieuwe lichting erbij komen er ook heel wat nieuwe kansen voor samenwerkingen”, aldus Karugaba. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld klant worden bij elkaar. 

“We merkten dat er spontaan te weinig kruisbestuiving werd gezocht”, pikt Macauter in. “We moedigen de leden van de club daarom echt aan naar samenwerkingen te zoeken.” Op het vlak van sales bijvoorbeeld, denkt Macauter dat er veel te winnen valt voor de ondernemers. “We merken dat ze vaak te weinig initiatief nemen. Verkopen is echt een uitdaging voor de meesten van hen.”  

Macauter hoopt dat de club tot meer spontane samenwerkingen zal leiden. Dat is ook in het belang van OVO zelf. “Wij hebben geleerd dat we op de hele waardeketen moeten inzetten. Je kan boeren bijvoorbeeld wel helpen met sparen zoals Akaboxi doet, maar het blijft een probleem als ze hun producten niet op de markt krijgen. Ook wij kunnen dus onze impact verhogen door samenwerkingen tussen verschillende projecten op te zetten en zo de hele keten te bespelen.” 
 

Professionalisering 

Amper één jaar oud is de club al klaar om een belangrijke stap te zetten in de verdere professionalisering. Macauter: “In samenspraak met de ondernemers zullen we iemand in dienst nemen om de club te coördineren, de activiteiten te structureren en de vergaderingen inhoudelijk voor te bereiden door onder meer op zoek te gaan naar goede praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken voor te breiden.” 

“Door de samenwerking met OVO en zijn vrijwilligers in België, steunt de club eigenlijk op twee organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat maakt deze club uniek in vergelijking met andere businessclubs hier in Oeganda”, besluit Karugaba. “Ik geloof echt dat dit potentieel de beste ondernemersclub van Oeganda kan worden.” 

Tekst: Jasper Vekeman