Jaarverslag 2018: focus lag meer dan ooit op lokaal ondernemerschap

Ambitieus & relevant, meer dan ooit tevoren. Met die boude uitspraak start OVO-voorzitter Luc Bonte ons gloednieuw jaarverslag van 2018. Een terechte analyse. Want we versterkten het voorbije jaar niet alleen onze ngo-pijler, we zetten vooral in op de verdere ontwikkeling van onze b2b-fundamenten. Een beknopt overzicht.

 
Via b2b-initaieven ondersteunt OVO rechtstreeks micro- en kleine ondernemers in lage- en middeninkomenslanden. Deze entrepreneurs hebben vaak een zeer beperkte toegang tot kapitaal, expertise en technologie. Het gevolg: duurzame en beloftevolle initiatieven van lokale ondernemers worden gefnuikt.
 

Eerste editie van SusTech4Africa


Om daar verandering in te brengen, startte OVO in 2018 ‘Sustainable Technology for Africa’ op. De wedstrijd helpt (aspirant-) ondernemers met een Afrikaanse achtergrond om hun idee uit te werken tot een volwaardig business plan en geeft hen de nodig tools om daarna verder aan de slag te gaan. Daarvoor werken we nauw samen met VITO, Thomas More hogeschool en The African Diaspora Projects Initiative.
 
Aan het eind van de rit mogen de ondernemers hun project pitchen voor een publiek van mogelijke investeerders. De laureaten van de wedstrijd keren naar huis met een startkapitaal in de vorm van een sociale lening. De sleutel van SusTech4Africa: de uitwisseling van expertise, en dat op lange termijn. Voor de geselecteerde ondernemers is SusTech4Africa dan ook slechts het begin van een langdurige samenwerking met OVO.
 

Denkoefening rond OVO Acceleration Fund


2018 was ook het jaar van het voorbereidende werk van het OVO Acceleration Fund. Dat  investeringsfonds biedt snel financiële steun aan kleine ondernemers in Afrika die er niet of amper in slagen een lening te krijgen. Eens de sociale lening afbetaald is, belandt het bedrag opnieuw in het fonds, voor nieuwe projecten.
 

Nieuwe ambities


In het jaarverslag blikken we niet alleen terug, maar ook vooruit. Zo willen we in 2019 onze ‘business growth services’ voor Afrikaanse kmo’s verder verbreden en verdiepen. Concreet zorgen we voor meer synergie tussen de ngo- en de b2b-pijler.
 
Daarbovenop maken we werk van de opstart van Talent4Growth. Met deze nieuwe dienstverlening geven Belgische bedrijven hun medewerkers de kans om zich in te zetten voor een vrijwilligersproject in Afrika. De werknemers kunnen hun kennis en expertise nuttig inzetten, hun blik verbreden en anderen een duw in de rug geven. En de onderneming helpt een Afrikaans bedrijf daadwerkelijk vooruit.
 

Verdere uitrol van het OVO Acceleration Fund


Uiteraard is er dit jaar ook de voortzetting van het OVO Acceleration Fund. Na het voorbereidende werk in 2018, gaven we – samen met de Koning Boudewijnstichting – dit voorjaar het officiële startschot. Vandaag financiert het OVO Acceleration Fund het Rwandese project MNB. De start-up wil lokale landbouwers paddenstoelen laten kweken. Als meststof gebruiken de boeren het afval van de koffieproductie. Zo krijgt de lokale bevolking niet alleen een stabiel inkomen, maar wordt ook de coffee cycle gesloten.
 
Doet MNB u een belletje rinkelen? Dat is niet onlogisch, want het project kwam als winnaar uit de bus van de eerste editie van SusTech4Africa. En op die manier is de cirkel rond.


Benieuwd naar onze realisaties van het afgelopen jaar en onze ambities? Duik in ons jaarverslag.