Ecologische toiletten in Oeganda: minder kindersterfte, meer ondernemerschap

Tekst en foto's: Join For Water
Ecologische toiletten in Oeganda: minder kindersterfte, meer ondernemerschap

Lokale ondernemers een inkomen laten verwerven en tegelijk 4.500 volwassen en schoolkinderen toegang geven tot behoorlijk sanitair. Dat is het opzet van het project Flower Toilets van de ngo Join For Water.

 
Bijna 3 op 4 mensen in West-Oeganda hebben geen toegang tot behoorlijke toiletten. Nochtans is een slechte hygiëne een van de belangrijkste oorzaken van ziektes en de hoge kindersterfte in de regio. Daarop ontwikkelde de ngo Join For Water het Flower Toilet: een duurzaam en ecologisch verantwoord toilet. Bovendien is het een nieuw businessmodel waardoor lokale ondernemers een inkomen verwerven.
 

Voordelen op 4 vlakken

 
  1. De bouwstenen van een Flower Toilet bestaan uit klei, cement en zand en hebben dus een lage CO2-uitstoot. Het grondwater wordt niet vervuild.
  2. Het bouwpakket is betaalbaar voor de plattelandsgezinnen. Zij kunnen de gecomposteerde mest gebruiken voor hun gewassen.
  3. Bovendien zijn het lokale ondernemers die de bouwstenen maken en de ecologische toiletten verkopen en plaatsen. Daarvoor krijgen ze nodige opleidingen van Join For Water.
  4. De goede hygiëne verbetert de volksgezondheid en doet de kindersterfte dalen. Daarnaast nemen steeds meer scholen in de regio het belang van hygiëne op in hun leerplan.
 

Verwezenlijkingen in 2020

 
Sinds januari 2020 plaatsten Oegandese ondernemers al 49 Flower Toilets. Bijkomend produceerden ze 34.384 duurzame bouwstenen, waarvan al 22.384 gebruikt werden voor de bouw van Flower Toilets. En nog eens 71 gezinnen hebben zich geëngageerd om een Flower Toilet aan te schaffen.
 
Ondanks een strenge lockdown in maart en april, kunnen de Oegandese ondernemers en partners mooie resultaten voorleggen. En sinds mei zijn de activiteiten coronaproof heropgestart.
 
Ontdek meer info op joinforwater.ngo of steun dit project met een gift.