“De bottom-up aanpak van OVO is de enige weg vooruit”

“De juiste mensen ontmoeten op het juiste moment, daar komt het op aan.” Aan het woord is Maureen Duru, geboren in Nigeria, maar al meer dan 20 jaar woonachtig in België. Maureen stond mee aan de wieg van SusTech4Africa, de campagnes waarmee OVO Afrikaanse ondernemers uitdaagt om met hun duurzame project mee te dingen naar een intensief begeleidingstraject en starterslening.

Normaal geeft Maureen les in een school voor taalonderwijs. Dat kan nu even niet door corona. Maar Maureen is veel meer dan enkel onderwijzer. Ze is voorzitter van The Food Bridge, een vzw die ze in 2014 zelf oprichtte om van voedsel een bindmiddel te maken tussen mensen en culturen.

Het is een initiatief dat resulteerde uit haar doctoraatsonderzoek aan de VUB over de rol van voeding bij het creëren van een identiteit bij de Afrikaanse bevolking in België. Sinds 2016 is ze ook vice-voorzitter van Sankaa vzw, de koepelorganisatie voor Afrikaanse verenigingen in België.

 

Nieuwe projecten selecteren


Het is via The Food Bridge dat Maureen vier jaar geleden in contact kwam met OVO. “Ik had afgesproken met Björn Macauter in een Leuvens café omdat ik een idee had voor een project waarvoor ik steun zocht”, vertelt ze. “Björn vertelde mij over de manier waarop OVO Belgische ondernemers in contact brengt met Afrikaanse ondernemers."

"Het leek mij geweldig en ik vroeg hem waarom ze niet eens een wedstrijd zouden organiseren onder de Afrikaanse diaspora in België om zo nieuwe projecten te selecteren. Het idee bleek te werken en na die eerste campagne hier volgden er nog in Oeganda en Rwanda. Vanaf dan werden ook VITO en Thomas More betrokken. SusTech4Africa was geboren.”

 

Meer impact dan klassieke hulp


De bottom-up aanpak van OVO vindt Maureen de enige weg vooruit als het aankomt op ontwikkelingssamenwerking. Maureen: “Klassieke vormen focussen vaak te veel op ‘hulp’. En begrijp me niet verkeerd,  hulp kan nodig zijn, zeker in bijvoorbeeld oorlogssituaties. Maar je hebt veel meer impact als je mensen helpt om zelfredzaam te worden. Kijk, als iemand honger heeft, dan kan je hem elke dag een vis geven. Leer je hem zelf hoe hij kan vissen, dan geef je iets veel duurzamer met blijvende impact. Bovendien gaat zuiver financiële of materiële hulp meestal naar de overheden en geraakt het maar druppelsgewijs tot bij de gewone mensen.”

"Je hebt veel meer impact als je mensen helpt om zelfredzaam te worden."


Dan zijn ondernemers een veel directere lijn naar de bevolking, weet Maureen. Zij kennen de lokale problemen waarmee mensen worstelen en zoeken actief naar oplossingen. “Natuurlijk willen ze geld verdienen met hun business”, zegt Maureen. “Maar winst is niet hun belangrijkste drijfveer, het is vooral de sociale impact die ze hebben met hun onderneming die hen motiveert. Dat geldt voor ondernemers in Afrika, maar ook voor de diaspora hier die eraan denken om een zaak te starten in hun thuisland.

"Velen van hen zijn naar hier gekomen om hun familie thuis te helpen, niet zozeer om zelf het geluk te zoeken. Het grote voordeel is dat de diaspora beide werelden kennen: ze hebben hier gestudeerd en verschillende jobs gedaan maar weten ook perfect hoe het er in Afrika aan toe gaat: de hoge werkloosheid, problemen met voedsel- en energievoorzieningen … Ze vormen als het ware een brug tussen Afrika en de westerse wereld.”


Bouwen aan een nieuwe generatie ondernemers


Bij OVO krijgen Afrikaanse ondernemers met een sterk businessidee een brede ondersteuning. En dat is volgens Maureen van onschatbare waarde. “Mensen in Afrika hebben de nodige capaciteiten en de wil, maar het ontbreekt hen vaak aan resources, zowel menselijke als financiële. De expertise die OVO ter beschikking stelt via haar vrijwilligers, leidt tot concrete, meetbare verbeteringen. Op die manier bouwt OVO aan een nieuwe generatie sterke ondernemers."

“Mensen in Afrika hebben de nodige capaciteiten en de wil, maar het ontbreekt hen vaak aan resources, zowel menselijke als financiële."


"Bovendien voel je dat de mensen die bij en voor OVO werken, dat met passie doen en niet zomaar om een ‘goede daad’ te kunnen afvinken. Ze zijn echt geïnteresseerd en zoeken verbinding, bijvoorbeeld door een bezoek aan de Matongéwijk in Brussel. Willen helpen is één iets, connecteren is nog een niveau hoger. Dat OVO onafhankelijk is en projecten kan steunen waar ze het zelf het meest nodig achten, is een bijkomende meerwaarde. En dat zowel voor de lokale bevolking als voor de Belgische ondernemers die hun investeringen willen diversifiëren.”

Tekst: Anja De Wit
 
Maureen is voorzitter van The Food Bridge, een vzw die via voeding mensen en culturen met elkaar in contact brengt. (foto: The Food Bridge)