Creatieve financiering voor innovatieve Beninse bedrijven

11 april 2022 - Het Belgische ontwikkelingsagentschap (ENABEL) en Ondernemers voor Ondernemers vzw (OVO) slaan de handen in elkaar om vijf innovatieve Beninse bedrijven te financieren. Gelet op de status van de innovaties wordt geopteerd voor een creatieve mix van subsidies en sociale leningen. 

De landbouw is een sleutelsector voor de sociaal-economische ontwikkeling van Benin. De sector biedt werk aan 70% van de beroepsbevolking en is de belangrijkste bron van werkgelegenheid, inkomsten en voedselvoorziening van het land. Onder meer het lage niveau van financiële en technologische investeringen zijn belangrijke factoren die ertoe bijdragen dat de Beninse landbouw in een zelfvoorzienende situatie blijft verkeren in plaats van zich te ontwikkelen tot een ondernemingslandbouw. 

Met het oog op het verbeteren van de prestaties van de Beninse landbouw, lanceerde Enabel enkele jaren terug het DEFIA programma ter ontwikkeling van het ondernemerschap in de ananassector. Acties binnen dit programma zijn hoofdzakelijk gericht op capaciteitsopbouw en financiering van productieve investeringen. 

In het kader van dit programma wil Enabel het afval dat ontstaat tijdens de teelt en na de verwerking valoriseren door het te commercialiseren. Aan de hand van een ondernemerswedstrijd (Inno-Valorana) werden 5 projecten geselecteerd die afvalstromen van de ananasproductie inzetten als grondstof. Het gaat om de volgende:

  • Productie van champignons uit afval van ananasverwerking door GEANT & CO;
  • Vervaardiging van organische meststoffen op basis van ananasresiduen door BIO LIFE;
  • Productie van ananaspoeder uit de pulp en het gedroogde hart van ananas door GABS BENIN;
  • Vervaardiging van diervoeder op basis van residuen van de verwerking van ananas door MOUSSCAL;
  • Ontwikkeling van nieuwe landbouwmachines en materialen om valorisatie van afvalstromen te vergemakkelijken door NOTIC.


Ter ondersteuning van deze projecten werkt Enabel samen met verschillende partners (bedrijven en NGO's), waaronder ook OVO. Het voorbije half jaar heeft OVO via coaching en kennisuitwisseling deze bedrijven helpen verduurzamen zodat ze nu klaar zijn om verder te investeren in de groei van deze doorgaans nieuwe activiteiten. 

Qua financiering hebben OVO en Enabel een specifieke, creatieve oplossing uitgewerkt. Al zijn de bedrijven zelf al ruimere tijd actief, is er voor deze nieuwe activiteiten nog veel onzekerheid over het marktpotentieel of -strategie waardoor terugbetaling van een eventuele lening niet vanzelfsprekend is. 

De financiering zal dan ook in twee fases lopen. Elk bedrijf ontvangt via Enabel - na goedkeuring van het financieel plan door OVO – een subsidie van om en bij € 38 000 om de eerste fase van de innovatie te bereiken. OVO van haar kant zal een intentieverklaring uitreiken voor verder financiering op basis van bewezen omzetgroei en extra investeringsbehoeften. OVO biedt betaalbare leningen aan tot maximum € 50 000 en met een terugbetaaltermijn tot vijf jaar.

Door in te zetten op gemengde financiering kunnen OVO en Enabel aan de bedrijven steun bieden die rekening houdt met de maturiteitsgraad van de innovaties en aldus de kans op succes maximaliseren. Een partnerschap dat smaakt naar meer…