Zo werkt het

Naast NGO’s steunen, kunt u ook rechtstreeks ondernemers in lage- en middeninkomenslanden helpen met geld en expertise. Dat is de B2B-piste. U maakt het mogelijk dat een bedrijf kan opstarten of verder kan doorgroeien tot een volwaardige business. 

OVO wil de dadendrang van deze ondernemers kanaliseren. Zo gaat er meer hulp naar het Zuiden en worden business projecten op de juiste basis opgestart. Het einddoel is duurzame economische groei door ondernemingsgerichte projecten, en dit op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier.


Drie formules


U investeert financieel 


Uw financiële steun is in dit geval een participatie in het ondernemingskapitaal of een geldlening. De modaliteiten hiervan worden bepaald door een investeringsovereenkomst. OVO heeft hierbij een faciliterende en adviserende rol, én kijkt toe op het sociaal karakter van de investering.
Ook het uitwerken van een export-importmodel tussen beide partijen is mogelijk.


U investeert expertise


Deel uw knowhow en expertise. Ontdek hoe boeiend de uitwisseling van kennis en ervaring met die landen is. Een onvergetelijke ervaring. Ook hier neemt OVO een faciliterende en adviserende rol op. 
Dit kan uiteraard gecombineerd worden met een financiële investering.


U investeert in het OVO Acceleration Fund


OVO creëerde een fonds - het OVO Acceleration Fund - waarmee zij zelf geldleningen verstrekt. Dit fonds kan worden gespijsd met donaties waarvoor, vanaf €40, een fiscaal attest wordt verleend. Eens de lening afbetaald is, belandt het bedrag opnieuw in het fonds voor nieuwe projecten. Zo ontstaat er voor elke gift een hefboomeffect en kan OVO voor een duurzame impact zorgen.


Dienstverlening OVO? 

 
  • OVO selecteert een interessant economisch project met een hoge maatschappelijke waarde, screent het grondig, en stelt het - na goedkeuring - vervolgens voor aan investeerders;
  • OVO faciliteert de eerste contacten tussen de investeerder en de projecteigenaar waarna de investeerder zelf, volledig autonoom, beslist of - en hoe - hij met de projecteigenaar in zee gaat;
  • OVO begeleidt de investeerder bij de totstandkoming van de investeringsovereenkomst;
  • OVO volgt via één van haar projectbegeleiders het project verder op;
  • OVO kan ad hoc diensten verlenen.
De dienstverlening is - behoudens voor bijzondere opdrachten - gratis voor de investeerder.