Versterk mee de landbouwbevolking in Congo

De bevolking op het Congolese platteland leeft in extreem moeilijke omstandigheden. Meer dan 70% van de bevolking leeft met minder dan 1.25$ per dag. Het stimuleren van de landbouw is cruciaal voor de socio-economische ontwikkeling van het Congolese platteland. Congodorpen ondersteunt samen met de lokale partners de oprichting en versterking van lokale ontwikkelingscomités (LOC).
Reeds ingezameld € 22.749,60
Gezocht budget € 200.000
ngo
Congodorpen
Locatie
DR Congo
Projectduur
2017 - 2018
Cofinanciering
DGD 80%
Projectcode
08017
Thema
Financiering
Microprojecten- en ondernemingen voor en door de lokale bevolking

DOEL


Dit project stelt een lokaal ontwikkelingsfonds ter beschikking. Hiermee kunnen de comités microprojecten- en ondernemingen voor landbouwontwikkeling ondersteunen. De initiatieven gaan volledig uit van de bevolking en kunnen gaan over:
- verbetering van de infrastructuur
- boerencoöperatieven
- zuiver water
- commercialisering en verbetering van de houdbaarheid van landbouw
- producten
- …


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Donaties gevraagd voor:
2018: € 50.000
2019: € 50.000
2020: € 50.000
2021: € 50.000

DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


Door dit project zullen 18.000 directe begunstigden hun inkomsten zien stijgen. Toegang tot basisonderwijs en een kwalitatieve basisgezondheidszorg zal verbeteren. Een deel van de inkomsten wordt geïnvesteerd om de opgestarte landbouwactiviteiten te bestendigen. Hierdoor bereiken we indirect in totaal ongeveer 152.000 mensen.


KERNWOORDEN


- Voedselzekerheid
- Verhoging productie
- Ondernemerschap
- Micro-ondernemingen
- Socio-economische ontwikkeling