Steun ondernemende vrouwen in Senegal

In de regio Fatick, één van de armste regio’s van Senegal, mikt dit project op de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten van vrouwen. Op die manier wil dit project een correct inkomen verzekeren voor deze vrouwen en hun families. Drie veelbelovende sectoren hiervoor zijn de verwerking van cashewnoten, geitenteelt en melkproductie.
Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 26.000
ngo
SOS Faim
Locatie
Senegal, regio Fatick
Thema
Financiering
Projectduur
2017 - 2021
Cofinanciering
DGD 80%
Projectcode
06001
Geïntegreerd programma voor economische ontwikkeling in de regio Fatick

Doel:

Het door SOS Faim en haar lokale partner opgezette programma werkt aan de versterking van spaar- en kredietverenigingen. Dit via een opleidingsprogramma en de oprichting van een lokaal ontwikkelingsfonds om economische initiatieven van vrouwengroepen te financieren. Hierdoor kunnen deze vrouwen over het nodige werkkapitaal beschikken voor de ontwikkeling van hun activiteiten. Daarnaast versterkt dit programma ook de technische en managementcapaciteiten van de begunstigden: de vrouwen en hun coöperatieven.

 

Gevraagd budget via OVO: 

Donaties gevraagd voor:

  • 2019: € 32.000
  • 2020: € 26.000 
  • 2021: € 25.000

De maatschappelijke impact: 

Meer dan 50.000 vrouwen zullen baat hebben bij deze acties! Om het in Senegal aan de gang zijnde decentralisatieproces te versterken en synergiën te bevorderen, worden alle acties ondernomen in nauwe samenwerking met de lokale overheden (de districtsraden).

 

Kernwoorden: 

  • Veeteelt 
  • Vrouwen
  • Krediet
  • Verwerking