Steun het UCL-studentenproject IngénieuxSud

Elk jaar nemen zo’n 80 studenten van de UCL en 25 studenten van verschillende universiteiten uit het Zuiden deel aan de cursus IngénieuxSud. De studenten van de UCL zijn afkomstig uit verschillende richtingen (bio-, landbouw- en milieu ingenieurswetenschappen, architectuur en stedenbouw, enz..). De studenten uit het Zuiden hebben een meer gevarieerde achtergrond en komen zowel uit menswetenschappelijke als uit exact wetenschappelijke en technologische richtingen. De studenten werken een jaar lang nauw samen om een oplossing te vinden die aangepast en aanpasbaar is door de bevolking en die de problematiek specifiek beantwoordt. Ze werken ook nauw samen met een lokale partnerorganisatie en worden begeleid door verschillende actoren: een wetenschappelijk team van de UCL, een universiteit of hogeschool in het land in ontwikkeling, experten uit ondernemingen en projectverantwoordelijken van ngo’s.
Reeds ingezameld € 8.000
Gezocht budget € 8.000
ngo
Louvain Coopération
Locatie
Afrika, Azië, Zuid-Amerik
Projectduur
2017 - 2018
Projectcode
03016
Thema
Onderwijs & opleiding
Steun Belgische studenten en studenten uit het Zuiden in hun onderzoek naar innovatieve oplossingen

DOEL


Deze cursus brengt ingenieursstudenten uit verschillende werelddelen samen om technologische oplossingen te zoeken voor diverse problemen in ontwikkelingslanden. In 2017-2018 zullen ongeveer 20 groepen verscheidene projecten ontwikkelen in Benin, Madagaskar, Bolivia, Ecuador, Indië, Rwanda, Mali, Cambodja en Zuid-Afrika.


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Voor 2019: € 8.000 per groep

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


De studenten doen een eerste ervaring op in projectmanagement, vertrekkende vanuit een concreet lokaal probleem, het formuleren van een innovatieve oplossing tot de effectieve realisatie op het terrein. Zo ontwikkelen ze waardevolle vaardigheden in een context van samenwerking met maximale uitdagingen en leren ze werken met beperkte middelen.


KERNWOORDEN


- Wereldburgerschap
- Toegepaste technologie
-  Universitaire samenwerking 
- Duurzaam

Meer details over de specifieke studentengroepen kan u op eenvoudige aanvraag worden geleverd.