Steun de opstart van een betaalbaar waternetwerk in Congo

Kasongo-Lunda is een regio gelegen in de Kwangoprovincie en telt zo’n 23.000 inwoners waarvan de overgrote meerderheid onder de armoedegrens leeft. Er is een grote vraag naar een kwalitatieve watervoorziening aan haalbare prijzen. In de regio is immers geen gecentraliseerde distributie van water aanwezig. Tel daarbij het gebrek aan voldoende “WaSH-kennis en praktijken” en je krijgt een tekort aan proper water en een veelvoud aan watergerelateerde ziekten. De term WaSH staat voor Water, Sanitation and Hygiene.
Reeds ingezameld € 50
Gezocht budget € 80.000
ngo
Congodorpen
Locatie
DR Congo (Kasongo-Lunda)
Projectduur
2018 - 2019
Cofinanciering
DGD (80%)
Projectcode
08019
Thema
Water- & energievoorzieningen
Bedrijf en ngo’s slaan handen in elkaar voor duurzame ontwikkeling

DOEL


Congodorpen zal samen met vijf partners (1 ngo + 4 bedrijven) twee professionele watervoorzieningsnetwerken aanleggen in de stedelijke wijken van Gemena. De gebruikers zullen via kredietsleutels betalen voor het water dat ze afnemen. De gegenereerde cash flow zal gebruikt worden voor permanente WASH opleidingen en het reproduceren van gelijkaardige systemen.


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Donaties gevraagd voor:
- 2018: € 50.000
- 2019: € 30.000

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


De installatie van de netwerken zal 10 000 directe en 20 000 indirecte begunstigen een verbeterde toegang tot proper en drinkbaar water verlenen. Dit project beoogt via opleidings- en sensibilisatieacties de gebruiken op vlak van water, sanitatie en hygiëne te verbeteren. Dit zowel op huishoudelijk als op dorpsniveau. Zo wordt het duurzaam gebruik van de watervoorzieningen bevorderd en worden watergerelateerde ziekten bestreden.


KERNWOORDEN


- Kredietsleutels
- Reproductie systemen
- Duurzame toegang