Empower vrouwen en steun strijd tegen gendergeweld in Bolovia

Bolivia wordt beschouwd als het ergste land in Zuid-Amerika op het vlak van geweld tegen vrouwen, ondanks het beleid van de regering, de strenge wetgeving tegen seksisme en de betrokkenheid van vrouwen in het politieke leven. Cultureel geworteld, genormaliseerd en gei╠łnternaliseerd, deze vorm van discriminatie is aanwezig in alle sectoren: justitie, onderwijs, gezondheidszorg of economie. Gendergerelateerd geweld is een echte plaag voor de volksgezondheid: Naar schatting heeft 7 van de 10 vrouwen in hun leven te maken gehad met fysiek of psychisch geweld, of zullen ze dat in de toekomst meemaken, ongeacht hun sociale en economische achtergrond. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt de dader in 88% van de gevallen niet berecht.

Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget € 15.000
ngo
Louvain Coop├ęration
Locatie
Oruro, Bolivia
Thema
Onderwijs & Opleiding
Projectduur
2019 - 2021
Cofinanciering
DGD 80%
Projectcode
03019

Het project 

Het project beoogt de versterking van de emancipatie en autonomie van zo’n 140 vrouwen en meisjes, die zowel onderne- mer als slachtoffer van fysiek en psychisch geweld zijn, in de regio Oruro.
 

Budget aangevraagd via OVO 

Cofinanciering gezocht voor
2019: € 15 000
2020: € 15 000
2021: € 15 000

De maatschappelijke impact 

Direct: 140 vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van fysiek en psychisch geweld

Indirect: 700 mensen - leden van de families die aan het project deelnemen.
 

Kernwoorden 

• Vrouwen
• Ondernemerschap
• Fysiek en psychisch geweld
• Geestelijke gezondheid