Senegal - Smart Villages "Fase 1" biedt via elektriciteit - en watervoorziening een antwoord op de voorvereiste voor de economische ontwikkeling van een dorpsgemeenschap in Syer.

Reeds ingezameld € 27.000
Gezocht budget € 27.000
U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan bjorn@ovo.be 
Oorsprong
SusTech4Africa Senegal 2020
Locatie
Louga, Senegal
Thema
Water- & energievoorzieningen
Terugbetalingsduur
1ste schijf vanaf 2020: 5 jaar

Het bedrijf

‘Smart Villages’ is een concept dat is ontwikkeld door een multidisciplinair team van consultants binnen OVO. Dit concept richt zich op de realisatie van een zonne-energie-installatie met een vermogen van 5 kW piek.
 

Het businessproject

Het doel van de installatie van zonne-energie is tweeledig: het stimuleren van lokale economische bedrijvigheid, waardoor meer inkomsten worden gecreëerd, en het bieden van sociale basisvoorzieningen. 
Het ‘Smart Villages’ concept is gericht op afgelegen dorpen met +/- 1.000 tot 3.500 inwoners die aan twee basisvoorwaarden voldoen: binnen 5 tot 10 jaar worden ze niet aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en is er een lokale coöperatie die een economische activiteit ontplooit.
Momenteel start een proefproject in de gemeente Syer (regio Louga - Senegal). Projectcoördinatie en -beheer worden lokaal verzorgd door Daha Diallo, CEO van 'African Development' in Louga, in nauwe samenwerking met het OVO- projectteam.

 

Waarom OVO gelooft in dit project

Uit talrijke gesprekken met de lokale gemeenschap en de dorpshoofden werden een aantal prioritaire noden geformuleerd, waaronder het optimaliseren van de watervoorzieningsinstallatie, door het vervangen van een dure dieselmotor voor het oppompen van water naar een elektrische generator op basis van zonnepanelen.  Hiervoor werd beroep gedaan op een interdisciplinaire studentengroep van de Belgische vzw Humasol die in samenwerking met studenten van de UGent een lastenboek hebben uitgewerkt voor een offerte-aanvraag bij Senegalese leveranciers die FV-installaties kunnen aanbieden om te koppelen op een bestaande waterpomp en generator.   

Het succes van dit project is gegarandeerd. De dorpsgemeenschap heeft haar volledige steun voor het project uitgesproken en heeft zich bereid verklaard om de verstrekte lening (dankzij de extra inkomsten) over een periode van 5 jaar terug te betalen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en reparatie van de installatie. Training en opvolging worden verzorgd door lokale leveranciers en experts.

 

Gevraagde investering

Dit jaar staat een eerste project gepland in Senegal, met name in Syer Peuhl (regio Louga). De investering voor de zonne-energie installatie en bijhorende kostbare elementen bedraagt ongeveer € 50.000. De begroting voor een eerste luik bedraagt € 30.000, waarvan € 3.000 door de coöperatie wordt ingebracht. In een eerste financieringsronde stelt OVO een lening voor van € 27.000 voor de aanschaf van 116 FV zonnepanelen, toebehoren en aansluiting. Dit bedrag wordt afgesloten bij de lokale coöperatie en moet worden terugbetaald over een periode van 5 jaar vanuit de extra opbrengsten van de economische activiteit. Het OVO AF heeft reeds 50% toegezegd. Later zal een tweede financieringsronde van ongeveer € 33.000 worden aangeboden.

 

Statement                                                                                                                                                        

Het Smart Villages-concept kan worden geïmplementeerd in andere dorpen / gemeenschappen als katalysator voor economische ontwikkeling.