GEFINANCIERD: Investeer in de ontwikkeling van een slim gebruik van zonnepanelen in Oeganda

Remot is een slimme oplossing voor het bewaken en diagnosticeren van de prestaties en de gezondheid van hernieuwbare energiesystemen. Het bestaat uit hardware (Davix) en een op de cloud gebaseerd websysteem, met een gebruikersinterface via een smartphoneapplicatie. De Davix is aangesloten op een energie-installatie en meet de spannings- en stroomparameters en stuurt deze naar de cloud via een draadloze mobiele netwerkverbinding. Met behulp van aangepaste algoritmen worden de gegevens geanalyseerd. De informatie over de status, prestaties en gezondheid van het systeem worden doorgestuurd naar de betrokken belanghebbenden
Reeds ingezameld € 19.500
Gezocht budget € 19.500
Wenst u te investeren? Contacteer Bjorn Macauter via +32 (0)16 32 10 72 of bjorn@ovo.be.
Locatie
Oeganda
Projectduur
2018 - 2018
Thema
Maakindustrie & dienstverlening
Een spaarzame software toepassing voor zonnepaneel-installateurs

DOELIn 2014 werd het bedrijf Innovex opgericht. Vandaag wenst het zijn huidige pilot activiteit rond dit monitoring device voor zonnepanelen uit te breiden naar industriële productie en verkoop om verder te groeien tot een bedrijf met een omzet van USD 6M in 2023.


GEVRAAGD BUDGET VIA OVO


Om de beoogde groei mogelijk te maken zoekt Innovex een financiering ten bedrage van 60 kUSD : 22 kUSD voor investeringen in apparatuur en 38 kUSD voor werkkapitaal. OVO Team Investeringen stelt de werving van een lening voor ten bedrage van 22.000 $ tegen het gangbare leningspercentage van 7% voor de aanschaf van activa.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


Met de nieuwe monitoring/PAYG activiteit versterkt het bedrijf de mogelijk-heden van off grid elektriciteitsvoorziening door zonnepanelen. Naast de tewerkstelling van 80 personen in 2023 is dit project ook van groot belang voor de opbouw van technologische knowhow in eigen land.


KERNWOORDEN: 


-Technologie 
- Innovatief 
- Rurale bediening 
- Duurzame controle 
- Opleiding jongeren

Meer informatie over dit project wordt u op eenvoudige aanvraag geleverd mits vooraf onze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.