Diversificatie van landbouwactiviteiten als wapen tegen klimaatverandering

Door landbouwactiviteiten te diversifiëren, worden de gevolgen van de klimaatverandering ingeperkt. 
Reeds ingezameld € 15.000
Gezocht budget € 60.000
Wenst u te investeren? Contacteer Bjorn Macauter via +32 (0)16 32 10 72 of bjorn@ovo.be.
Locatie
Kameroen (in en rond het Mount Cameroon National Park)
Projectduur
2018 - 2018
Thema
Landbouw
Hoger inkomen voor brede bevolkingslaag

HET PROJECT


Milieuactiviste Dr. Nvenakeng Suzanne Awung startte in 2014 de coöperatieve ‘The Forgotten Green Heroes’, een inclusief agri-aqua project in Molyko, Buea in het zuid-westen van Kameroen. Uit onderzoek blijkt dat een gemengde landbouwbewerking de inkomstenstroom gevoelig kon verhogen. Onder begeleiding van de coöperatieven gaan de boeren als coöperatie diverse fruitsoorten telen, de oogsten verbeteren, watercultuur beoefenen, verscheidene vissoorten kweken en kleinvee zoals legkippen en varkens houden. Daarnaast helpt de coöperatieve mee bij het commercialiseren van hun producten. Om nieuwe markten te kunnen aanspreken, moet de productie verhoogd worden. Op 1 maart 2018 heeft Suzanne Awung hiertoe een private ltd company opgericht met de naam Suzy Farms Ltd. 
 


GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS


Voor dit project is Dr. Nvenakeng Suzanne Awung op zoek naar 40M FCFA (€ 60000). Hiermee wil de coöperatieve in januari 2018 landbouwgrond kopen (10M), de infrastructuur uitbreiden (11M), apparatuur (9M) en een transportbusje (10M) aankopen. Ondernemers voor Ondernemers stelt hiervoor een afbetalingstermijn van 3 jaar voor tegen een intrestvoet van 7% volgens een vooropgesteld terugbetalingsplan.

 

DOEL


Diversificatie van de landbouwactiviteiten helpt in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Op die manier verkleint de voedselonzekerheid bij de lokale bevolking en stijgen de inkomens van de boeren en andere werknemers.


DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT


Dit project betrekt meerdere stake holders: zo zorgt het voor tewerkstelling van arbeiders en bedienden, betere opbrengsten en verdiensten voor boeren en distributeurs en meer voedselzekerheid voor de consumenten. Een betere planning, begeleiding en opvolging van de betrokken partijen in deze voedselketen versterkt bovendien de duurzame werking van de coöperatie. Daarnaast wil dit project de lokale bevolking ook beter wapenen tegen klimaatverandering door ontbossing tegen te gaan en het lokale ecosysteem te versterken
 

KERNWOORDEN


- Meervoudig landbouwgebruik
- Bosbewoners
- Commercialisering van producten
- Duurzaam inkomen

Meer informatie over dit project wordt u op eenvoudige aanvraag geleverd mits vooraf onze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.