Een toekomst voor kansarme jongeren

Don Bosco scholen vind je over de hele wereld. Ze werken volgens het pedagogisch project van de Italiaanse priester, filosoof en pedagoog Giovanni Bosco die in de 19de eeuw zijn roeping vond in het opvangen van jonge criminelen en ex- gevangenen in Turijn. Hij gaf hen een thuis, een opleiding en begeleidde hen naar werk.

 
Don Bosco richtte zijn eigen congregatie op, de Salesianen, genoemd naar zijn voorbeeld Franciscus van Sales. Intussen zorgen de Salesianen van Don Bosco voor scholen en opleidingen in meer dan 100 landen. VIA Don Bosco is de Belgische ngo- poot van deze organisatie en steunt Don Bosco instellingen in 10 landen in Afrika en Latijns- Amerika nog altijd volgens hetzelfde concept: technische en beroepsopleidingen geven aan kwetsbare jongeren, maar ook zorgen dat ze hun weg vinden naar waardig werk. VIA Don Bosco is ook een van de acht partnerngo’s van Ondernemers voor Ondernemers.
 

Zonder coöperanten


VIA Don Bosco heeft geen Belgische coöperanten ter plaatse, maar werkt – via het internationale netwerk van de Salesianen – met lokale partnerorganisaties. “Zij doen de planning en coördinatie, beheren de centra voor beroepsopleiding (CFP’s) en de tewerkstellingsbureaus”, legt Kaat Torfs uit. De plaatselijke congregatie beslist ook op welke doelgroep ze zich richt. Het zijn altijd kansarme jongeren, maar in Bolivië, Ecuador of Lumumbashi in Congo gaat het om straatkinderen, in El Salvador om jeugdbendes, de ‘maras’ zoals ze worden genoemd. Het zijn grote jongerenbendes, vaak met meer dan 1000 leden, die mekaar naar het leven staan. Iedere dag vallen er tientallen doden. “We proberen hun interesse te wekken met onze opleidingen in IT bijvoorbeeld, want vaak zoeken ze wel een alternatief voor het leven van geweld, drugs en wapenhandel.”

“We proberen hun interesse te wekken met onze opleidingen in IT bijvoorbeeld, want vaak zoeken ze een alternatief voor het leven van geweld, drugs en wapenhandel.”
 

Coaching naar werk


De Don Bosco instellingen geven beroeps- georiënteerde vorming, maar ook coaching nadien. “Daarvoor hebben we plaatselijke tewerkstellingsbureaus opgericht. Daar leren ze zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek, hoe ze zich moeten gedragen en wat hun rechten en plichten zijn op de werkvloer. Of we proberen hen te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap”, zegt Kaat Torfs. VIA Don Bosco geeft zelf geen microkredieten aan starters, maar zoekt voor hen organisaties die microkredieten geven, of helpt hen met hun businessplan.

De aanpak varieert van land tot land. In Cuenca in Ecuador bijvoorbeeld is er een straatkinderenproject ‘Movimiento Juvenil de Emprendedores’, waar de kinderen al van jongsaf aan leren om te sparen, ook al is het maar 1 dollar per maand. Als ze 18 zijn en het centrum verlaten hebben ze alvast geleerd iets opzij te leggen, en ze hebben een klein startkapitaaltje. Van de 450 die dit jaar afstudeerden zitten er intussen 140 in een ondernemersgroep met een eigen project.
 

Meer meisjes aantrekken


VIA Don Bosco wil meer meisjes aantrekken naar traditionele mannenopleidingen zoals elektromechanica. “ We doen daar gerichte promoties voor, folders met vrouwen die aan een auto sleutelen bijvoorbeeld, en we zoeken actief naar stageplaatsen voor vrouwen. Ik ga geregeld bedrijven bezoeken in onze partnerlanden en de werkgevers blijken na hun eerste argwaan laaiend enthousiast over hun vrouwelijke werknemers.” Intussen zijn een aantal opleidingen al even populair bij jongens als bij meisjes, zoals het ontwikkelen van apps, televerkoop, of het ontwerpen van websites.
 

Europees kwaliteitslabel


Recht op onderwijs en waardig werk voor iedereen, zijn twee van de Sustainable Development Goals, de nieuwe doelstellingen voor ontwikkeling van de VN. “Wij zijn heel tevreden met de nieuwe SDG’s”, zegt Kaat, “ze onderschrijven eigenlijk onze filosofie, want voor al die doelstellingen is onderwijs telkens de belangrijkste motor.”
 

VIA Don Bosco wil meer meisjes aantrekken naar traditionele mannenopleidingen zoals elektromechanica.


Dat wil niet zeggen dat ze bij VIA Don Bosco op hun lauweren rusten. Ieder jaar wordt er in de tien landen geëvalueerd, en dat is erg leerzaam. Er worden veel ervaringen uitgewisseld, hoe de lerarenopleiding op de ene plaats verbeterd is, of hoe de aanpak van jonge ondernemers elders wordt georganiseerd. Het leverde VIA Don Bosco alvast het EQFM label (European Foundation for Quality Management) op als alleréérste ngo.
 
Frieda Van Wijck