Project in de kijker: oplossingen op maat met IngénieuxSud

Getuigenis door professor Jean-Pierre Raskin, drijvende kracht achter IngénieuxSud

Sinds enkele jaren steunt Umicore “IngénieuxSud”. Studenten van de Université Catholique de Louvain (UCL) werken een heel academiejaar samen met studenten uit Afrika, Zuid-Amerika of Azië aan een duurzaam project dat een oplossing biedt voor de noden van de lokale bevolking.

Op het einde van het academiejaar trekken de UCL-studenten een maand naar het buitenland om hun project ter plaatse uit te rollen. We spraken met professor Jean-Pierre Raskin, drijvende kracht achter IngénieuxSud.

“IngénieuxSud is een samenwerking tussen de Université Catholique de Louvain (UCL) en de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Louvain Cooprération”, opent professor Raskin. “We willen het denken van onze studenten uit de wetenschappelijke en technische richtingen laten evolueren. Het is de bedoeling dat ze bij technologische projecten in opkomende landen in bijvoorbeeld Afrika meer rekening houden met aspecten van duurzame ontwikkeling en sociale gelijkheid.”

De studenten worden niet meer uitsluitend beoordeeld op de technische oplossingen die ze uitdenken, maar ook op de contacten met sociologen, ngo’s, bedrijven… waarmee ze hebben samengewerkt of van gedachten gewisseld. “Ook de duurzaamheid van het project en de manier waarop het echt een antwoord biedt op de noden van de lokale bevolking worden beoordeeld,” vertelt Raskin.

Op het einde van het academiejaar trekken de UCL-studenten een maand naar het buitenland.

Foto’s: Louvain Coopération
Tekst: Carl Van Kerkhoven
De studenten en Afrikaanse ondernemers werken nauw samen.

Ondernemersgeest wordt aangewakkerd


Het volstaat dus niet langer om een efficiënte en economisch rendabele technologische oplossing te bedenken voor een probleem waarmee bijvoorbeeld de inwoners van een Aziatisch dorp geconfronteerd worden. Ook andere vragen moeten een antwoord krijgen: is de oplossing duurzaam, is ze milieuvriendelijk, houdt ze rekening met de socio-economische omstandigheden, met de politieke toestand… ?

“De studenten worden uitgedaagd om ook buiten hun kennisgebied kennis en ervaring op te doen, en hun ondernemersgeest wordt aangewakkerd. Zo leggen we meteen het verband met het bedrijfsleven. Bedrijven zoeken immers meer en meer profielen die ook buiten hun eigen kennisgebied hun mannetje kunnen staan. Hun oplossingen moeten veel verder gaan dan technische efficiëntie en economische rendabiliteit. Ze moeten ook duurzaam zijn en een antwoord bieden op de werkelijke noden van de lokale bevolking”, gaat de professor voort.IngénieuxSud loopt over een academiejaar, waarna de studenten in de zomervakantie gedurende een maand naar het projectland trekken. Tijdens het jaar werken de studenten aan geschikte, innovatieve en duurzame technische oplossingen voor de moeilijkheden waarmee de bevolking in de opkomende landen te kampen heeft.


IngénieuxSud in cijfers:

  • 72 projecten
  • 16 universitaire partners
  • 12 landen
  • 329 studenten UCL
  • 150 studenten ontwikkelingslanden
  • In 2013 = 20 studenten
  • In 2018 = 93 studenten
  • Academiejaar 2017-2018: 24 projecten in 9 landen (Rwanda, Mali, Benin, Zuid-Afrika, Madagaskar, India, Haïti, Bolivia, Ecuador)

Wie betaalt dit?

“Eerst dit: de studenten betalen zelf hun vliegreis en het verblijf ter plaatse”, zegt professor Raskin, “Elk project kost zo’n 8.000 euro. Dat geld is nodig voor de aankoop van het materiaal voor de uitvoering van het project, de werkingskosten – bijvoorbeeld het transport ter plaatse – en de personeelskosten. Er zijn immers enkele vrijwilligers die de projecten voorbereiden en op het terrein actief zijn.”

“Deze kosten kunnen we dekken dank zij de financiële ondersteuning van bedrijven zoals Umicore. Dit maakt echt het verschil voor ons. In Togo hebben we een Learning Box op zonne-energie geïnstalleerd. Dankzij deze Learning Box kunnen we nu alfabetiseringscursussen aan jonge landbouwers geven in afgelegen regio’s zonder toegang tot elektriciteit. En dat met de steun van Umicore”, klinkt het enthousiast.

Soms schenken bedrijven ook materiaal, vb. zonnepanelen. “Maar ik droom ervan dat bedrijven zich in de toekomst gaan engageren in de vorm van een competentiemecenaat, wat verder gaat dan financiële steun. Hierbij kunnen ze hun kennis en ervaring inzetten door studenten te laten coachen door werknemers. Dit is verrijkend voor iedereen,” besluit Raskin.

Iedereen wint 

Waarom zouden bedrijven IngénieuxSud moeten steunen? Iedereen wint erbij!”, benadrukt professor Raskin. “Voor bedrijven is het een unieke kans om specifieke profielen te rekruteren. De kennis van deze studenten overstijgt immers de ‘gewone’ technische vakkennis. Bovendien kunnen de bedrijven samen met de universiteiten denken aan een duurzame toekomst, ook voor landen die nog in volle ontwikkeling zijn.”

Voor studenten is het een buitenkans om nauw met bedrijven samen te werken. Hierdoor winnen ze aan maturiteit en ontwikkelen ze een kritische geest. Maar ook de universiteiten zelf winnen erbij. Door het bedrijfsleven bij hun werking te betrekken, zorgen ze ervoor dat de universitairen van vandaag gericht zijn op de wereld, de maatschappij, het bedrijfsleven.”

Wil jij ook een project van Ingénieux Sud steunen? Klik hier of maak vrijblijvend een afspraak via anne-lise@ondernemersvoorondernemers.be of 016 32 10 72.