Partner in de kijker: opleidingsfonds Co-valent solidair met het Zuiden

Voor het vijfde jaar op rij steunt Co-valent, het vormingsfonds van de sector chemie, kunststoffen en life sciences, projecten in het Zuiden. Co-valent wordt beheerd door de vakbonden en door Essenscia als werkgeversfederatie. Ondernemers voor Ondernemers treedt op voor Essenscia, onder meer dankzij de bemiddelende rol die voormalig personeelsdirecteur Leo Scheers speelde. “Een covalente binding is een intense binding tussen atomen”, begint hij enthousiast. Als voormalige personeelsdirecteur van BASF en doctor in de scheikunde kan hij het weten.


Maar Co-valent is ook de naam van het vormingsfonds van de sector chemie, kunststoffen en life sciences. Dat fonds was destijds opgericht door Essenscia en vakbonden van de sector om opleidingen te financieren. “Grote bedrijven kunnen zelf hun personeel opleiden, maar voor KMO’s was dat niet evident”, vertelt Leo Scheers. Dus storten de bedrijven nu jaarlijks een beperkt percentage van de loonmassa aan Co-valent, en dat geeft ieder bedrijf recht op opleidingskredieten.
 

Internationale solidariteit


Een paar jaar geleden opperden de vakbonden in het paritair comité, waar Leo Scheers toen als personeelsdirecteur BASF nog deel van uitmaakte, het idee om een deel van dat opleidingsfonds te besteden aan internationale solidariteit. Zowel de socialistische vakbond als de christelijke hebben een eigen ngo die projecten in het zuiden steunt: ‘Wereldsolidariteit’ voor het ACV en het ‘Fonds voor Ontwikelingssamenwerking’(FOS) / ‘Solidarité Socialiste’ van de socialistische beweging.
 

Kiezen voor Ondernemers voor Ondernemers


In 2011 ging Leo Scheers met pensioen en engageerde hij zich als vrijwilliger bij Ondernemers voor Ondernemers, waar hij ook meteen een bestuursfunctie opnam. “Ik was tevreden over mijn leven, wat ik bereikt en gekregen heb, en ik mag daar ook wel iets voor teruggeven”, vertelt Leo. “Ik ben opgegroeid in Congo en was voor mijn werk onder meer actief in India en Pakistan. En ik had een uitgebreid netwerk dat ik actief wou houden,” legt hij zijn keuze uit. Toen het idee om met Co-valent ngo-projecten te steunen concreet werd uitgewerkt, was het voor Leo Scheers duidelijk dat Ondernemers voor Ondernemers naast de vakbonden de perfecte derde partner zou zijn om de werkgevers in de sector te vertegenwoordigen.

“Onderwijs en vorming hoort bij het hele opzet van Co-valent” zegt Leo Scheers, die hoopt dat andere bedrijfsfederaties het voorbeeld van de chemiesector en Co-valent zullen volgen.

 

Gezamenlijke aanvraag


Sinds 2013 dienen de drie partners, FOS, Wereldsolidariteit en Ondernemers voor Ondernemers jaarlijks een gezamenlijke aanvraag in bij Co-valent voor financiering van hun projecten. Iedere partner kiest zijn eigen projecten, maar ze moeten binnen een van de vijf sectoren vallen die aansluiten bij de activiteiten van de chemiesector : gezondheid, landbouw, waterbeheer, onderwijs & vorming en voedselzekerheid. “Onze sector maakt bijvoorbeeld meststoffen voor de landbouw en zorgt op die manier voor voedselzekerheid. Er is de logische link tussen de farmaceutische industrie en gezondheid. Onze bedrijven zijn actief in de waterzuivering. En onderwijs en vorming hoort bij het hele opzet van Co-valent” zegt Leo, die hoopt dat andere bedrijfsfederaties het voorbeeld van de chemiesector en Co-valent zullen volgen.

De voorbije jaren steunde Co-valent onder andere een waterproject van Protos in Ecuador en een landbouwproject van SOS Faim in Mali, twee projecten waarbij opleidingen een belangrijke rol spelen. In 2017 komt daar ook nog een project van VIA Don Bosco in Tanzania bij.

Frieda Van Wijck

 
(Sector)federaties die ook solidair willen zijn met het Zuiden, kunnen Anne-Lise Passelecq van Ondernemers voor Ondernemers contacteren via 016/321064.