OVO wint European Business Award for the Environment

OVO heeft de European Business Award for the Environment 2020-2021 gewonnen. Dat is een erkenning van de Europese Commissie voor bedrijven die een voortrekkersrol spelen in de overgang naar een duurzame economie. 

OVO won in de categorie ‘Developing Country Cooperation Award’. Met die prijs erkent de Europese Commissie dat door kennis te delen, OVO een belangrijke bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling (milieubescherming, economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling). In totaal namen 94 organisaties mee uit 16 Europese landen.


“Trots van Europa” 

"De winnaars bewijzen dat, ongeacht de grootte en locatie van een organisatie, economische groei en milieubescherming hand in hand kunnen gaan”, vertelt Gilles Gantelet, directeur bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. “Deze innovatieve organisaties zijn de trots van Europa en onze bondgenoten bij de transformatie van de EU in een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie.”


Drijfveer om ambities waar te maken 

De European Business Award for the Environment is een erkenning dat we op de goede weg zijn. “We willen dan ook alle particulieren en bedrijven oprecht bedanken die ons steunen als lid, investeerder, donateur, sponsor of strategische partner”, vertelt Björn Macauter, General Manager van OVO. “In het bijzonder willen we deze prijs opdragen aan onze meer dan 120 vrijwilligers die de krachtige motor zijn van de organisatie.”

“Deze award motiveert ons om onze ambities te realiseren: onze investeringsportefeuille in 3 jaar tijd vervijfvoudigen en zo het draagvlak voor Afrikaans ondernemerschap aanzienlijk vergroten. Samen met hen zullen we de komende jaren een grote impact hebben.”

Intersse om OVO te ondersteunen als lid, sponsor, vrijwilliger of op een andere manier? Neem contact met ons op, we verwelkomen u met veel enthousiasme.