MACCA-project empowert vrouwelijke landbouwers in Oeganda

Kleine landbouwers in Afrika zijn enorm kwetsbaar voor de klimaatverandering. Daarom start OVO, samen met 4 andere partners, het MACCA-project. Het doel: duurzame landbouw, hogere oogsten en een eerlijk inkomen.


Measures Against Climate Change in Agriculture – kortweg MACCA - wil kleine landbouwers in Oeganda wapenen tegen de klimaatverandering. Door de klimaatverandering nemen extreme temperaturen en droogte toe, met een desastreuze impact op de landbouwopbrengsten.
 

Een project met twee sporen

Daarom wil MACCA gebruikmaken van CLIMTAG, een dashboard dat betrouwbare, regiospecifieke klimaatinformatie deelt. Op die manier kunnen landbouwers anticiperen en hun zaai- en oogstprocessen aanpassen.

Tegelijk wil het project ten minste 500 vrouwelijke kleine maïsboeren in de Busoga-regio empoweren. En dat aan de hand van een opleiding agro-ecologie, betaalbare kredieten om duurzame landbouwactiviteiten uit te breiden en toegang tot directe verkoop op de Oegandese markt.

Op die manier kunnen de vrouwen hun landbouwopbrengsten verhogen, een hoger gezinsinkomen verwerven en hun levensstandaard verbeteren. De focus ligt op de regio Busoga, de armste streek in Oeganda de afgelopen tien jaar.
 

Samenwerking tussen partners

Het project zal worden uitgevoerd door een consortium van partners. Ondernemers voor Ondernemers (OVO) en Einstein Rising nemen het voortouw, aangevuld met drie ervaren organisaties.

  • Einstein Rising is een ecosysteembouwer voor sociale ondernemingen. De focus ligt op het gebruik van technologie om duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Daarnaast verleent Einstein Rising incubatiediensten aan jonge startende ondernemingen die innovatieve oplossingen hebben bedacht voor alledaagse uitdagingen.
  • Amelia Agro Africa Limited zal fungeren als een echt agro-lab. Het zal de kleine boeren een toolkit aanbieden om hen te helpen hun productiviteit op een klimaatbestendige manier te laten groeien. Het heeft alles in zich om een echte demonstratieboerderij te worden, met een grote impact op de ruimere regio. De selectie van de te bevorderen landbouwpraktijken worden bepaald op basis van een CLIMTAG-analyse voor de regio.
  • Akaboxi Limited is een microfinancieringsinstelling die gemeenschappen van kleine boeren in staat stelt toegang te krijgen tot fondsen en markten voor hun producten. Akaboxi maakt komaf het onveilige proces van cash geld thuis te bewaren. In de plaats biedt het een veiliger, betrouwbaarder en gemakkelijk te controleren spaar- en transactieprogramma, dat in verbinding staat met financiële diensten.
  • Rena Beverage Solutions Limited is een particuliere onderneming die zuiver biologische producten produceert, zoals hibiscusthee, sappen en wijnen. De producten zijn populair onder de Oegandezen, die belang hechten aan gezonde biologische voeding.


Door onder andere betaalbare leningen en opleidingen te voorzien, kunnen de ondernemers die deel uitmaken van het consortium hun activiteiten in de regio opschalen.