Lotus Bakeries geeft kansarme jongeren in DR Congo een toekomst

Walungu RD Congo

Lotus Bakeries ondersteunt via OVO verschillende ngo-projecten. En dat al meer dan 10 jaar. “Zowel de begeleiding bij de keuze van initiatieven als de transparante rapportering maakt van OVO een betrouwbare partner”, aldus William Du Pré, Corporate Director bij Lotus Bakeries.

“Bij Lotus krijgen we dagelijks vragen om goede doelen te ondersteunen”, vertelt William Du Pré, Corporate Director bij Lotus Bakeries. “Hoewel we graag op elke vraag zouden ingaan, kiezen we er bewust voor om een beperkt aantal projecten te steunen. Op die manier gaan we de versnippering van budgetten tegen en hebben we een grotere impact.”

 

Focus op onderwijs

Lotus steunt al meer dan 10 jaar projecten bij OVO. “Zij begeleiden ons bij de keuze van die initiatieven. In het verleden was er altijd een duidelijke link met de voedingssector en uiteraard duurzaam ondernemerschap steunen.”

“Vandaag definiëren we ons doel nog scherper: we willen ons specifiek richten op kwalitatief onderwijs voor kinderen en jongeren. Het is immers de sleutel om hun talenten te ontplooien en zo hun toekomstmogelijkheden te verruimen.”

Een toekomst voor kansarme jongeren

Zo ondersteunt Lotus een project van Louvain Coopération in de Congolese regio Walungu. De werkloosheid ligt er bijzonder hoog. Ook jongeren die hun opleding afronden, vinden moeilijk een job.

Louvain Coopération wil enerzijds jonge Congolezen ondersteunen bij hun beroepsopleiding en anderzijds de technische en ondernemersvaardigheden van hun onderwijzers versterken. De jongeren krijgen individuele begeleiding bij hun zoektocht naar een job. De leraars krijgen bijscholingen door ervaren partners. De focus ligt op landbouwscholen en -ambachten, omdat het Walungu-gebied hoofdzakelijk een landbouwgebied blijft, en er dus veel kansen liggen in die sector.

In totaal krijgen 4 scholen intense begeleiding, 150 leraren extra opleidingen, 350 leerlingen ondersteuning, 50 kwetsbare jongeren een geïndividualiseerd traject en 60 jongeren steun bij de ontwikkeling van hun beroepsactiviteit of ondernemersinitiatieven. De families van al deze jongeren plukken ook de vruchten van de betere kansen die zij krijgen.

Lotus engageert zich voor de komende 5 jaar om dit project mee te financieren.

Lange termijn

In een ideale wereld krijgen kinderen van jongs af aan toegang tot kwalitatief onderwijs. “Maar dat is niet het geval, zeker in armere landen”, duidt William Du Pré. “Ook volwassenen kunnen opleidingen gebruiken om beter gewapend te zijn in de maatschappij en op te komen voor hun rechten.”

“Hier vonden wij dan ook de perfecte match met het project ‘Een toekomst voor kansarme jongeren dankzij gepersonaliseerde school- en naschoolse ondersteuning’ dat OVO ons heeft voor gesteld. Een project dat werd opgestart in Congo in de regio Walungu. Wij hebben ons engagement gegeven voor de komende 5 jaar.”

De lange termijn is een terugkerend element in de steun van Lotus. “Die lange termijn vinden wij noodzakelijk om een project goede slaagkansen te geven. Dat tekent zich ook af in de impact die de projecten van OVO verwezenlijkten. Dat – in combinatie met een transparante rapportering – sterkt onze ervaring dat OVO een betrouwbare partner is.”
 

Ook een ngo-project ondersteunen? Ontdek de projecten die nog financiering zoeken.
U kan ook online doneren voor andere projecten van ondernemers via het OVO Acceleration Fund (met een fiscaal attest vanaf 40 euro).
Wenst u rechtstreeks te investeren? Contacteer dan vrijblijvend bjorn@ovo.be