Belgische voedingssector stimuleert Afrikaanse landbouw ook tijdens COVID-19

Fevia vertegenwoordigt als federatie van de Belgische voedingsindustrie 700 bedrijven in de voedingssector. De federatie maakt de projecten van OVO bekend bij haar leden. Jaar na jaar kunnen we dan ook rekenen op de steun van een aantal bedrijven voor onze ngo-projecten die een link hebben met landbouw en voeding. Met Viafonds, het sociaal fonds van de federatie, levert Fevia zelf een bijkomende inspanning. Voor elke euro die hun leden in 2020 en in 2021 bijdroegen aan een project van OVO, schonken ze net als in 2019 0,17 euro euro voor de ondersteuning van onze projecten.


Deze projecten werden in 2020 gesteund door Fevia-leden:

Rendabele productie en verwerking van fonio (Lotus Bakeries)

Fonio wordt bij ons gezien als een zogenaamd superfood. Het is gezond, lijkt op couscous en smaakt een beetje nootachtig zoals quinoa. De graansoort is eeuwenoud en wordt geteeld in Afrika. Door de klimaatverandering en het arbeidsintensieve proces doofde de productie van fonio uit. Dit project in Noord-Benin wil de teelt opnieuw rendabel en populair maken zodat de boeren hun inkomen kunnen optrekken en meer kunnen diversifiëren.

Het project werd afgerond in 2020, met een betere stijging van de winstmarge dan verwacht door de COVID-19 pandemie. Net door de beperkte bewegingsvrijheid werd er meer fonio verbruikt. De telers slaagden erin om met de productie en verwerking van fonio een extra inkomstenbron te creëren. Daarnaast werden er nieuwe technologieën geïntroduceerd die de verwerking van deze graansoort vergemakkelijken en ging er veel aandacht naar de promotie en commercialisering van dit superfood op lokaal en nationaal niveau.

Participatieve landbouwontwikkeling in DR Congo

Door het ondersteunen van lokale economische microprojecten wil Congodorpen in plattelandsgebieden in de DR Congo een lokale economie tot stand brengen. Daardoor stijgen niet alleen de inkomens van de huishoudens, maar verbetert ook de kwaliteit van de basisdiensten in de gezondheidszorg en het onderwijs en is er een beter lokaal bestuur met dank aan middenveldorganisatie.

In 2020 ondersteunde het programma in totaal 518 microprojecten en initiatieven, zowel in de agrarische als niet-agrarische sector. Daarnaast brengt Congodorpen vertegenwoordigers van andere nationale en internationale actoren in de ontwikkelingssamenwerking samen om van elkaar te leren en synergiën op te zetten.

Productievere koffieteelt en beter inkomen voor koffieboeren in DR Congo (Miko Coffee Services)

Met dit project wil Congodorpen de koffieteelt in de DR Congo nieuw leven in blazen. Door oorlogen en de tracheomycose-epidemie was de koffiesector er compleet ineengestort. Naast de aanplant van nieuw koffieplanten op de aangetaste plantages, werden de oude plantages die de epidemie overleefden, vernieuwd. Meer dan 800 koffietelers kregen opleiding in en begeleiding bij het opzetten van een kwekerij, de aanplantingen en het onderhoud van de koffieplanten. Daarbij ging veel aandacht naar een optimale organisatie voor een zo rendabel mogelijke productie.

Veel eerder dan verwacht en mede dankzij de klimatologische omstandigheden, leverden de plantages eind 2020 al hun eerste oogsten op.


 

Steun onze projecten, nu meer dan ooit

De coronapandemie heeft er stevig ingehakt. Bij ons, maar zeker ook in landen in ontwikkeling. De gevolgen gaan nog lang voelbaar zijn en geboekte vooruitgang dreigt stil te vallen of zelfs teruggedraaid te worden. Daarom is uw steun en samenwerking vandaag belangrijker dan ooit. Tussen onze ngo-projecten vindt u er vast eentje dat u aanspreekt.