Afrikaanse incubator stuurt zijn beste ondernemers naar OVO

De Afrikaanse bedrijfsincubator Einstein Rising tekent gretig voor een structurele samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers (OVO).

“Wij willen samen met OVO groeien. Waar zij gaan, willen we volgen en omgekeerd”, zegt directeur Brian Mangeni.

“Het houdt gewoon steek dat we nauw samen gaan werken”, vertelt Brian Mangeni, de country director van Einstein Rising (ER), vanuit Oeganda. “We kijken op eenzelfde manier naar de uitdagingen. En eigenlijk doen we hetzelfde, alleen in een andere fase.”

Einstein Rising focust vooral op de start van een bedrijf, OVO op de eerste groeifase “We zijn een social business accelerator”, legt Mangeni uit. “We helpen ondernemers de drie P’s (People, Planet, Profit) te integreren in hun idee. Daarna kunnen ze een bootcamp van zes weken volgen over thema’s zoals marketing en sales, waarna ze in staat moeten zijn om overtuigend met investeerders te praten.”

De voorbije zes jaar begeleidde Einstein Rising zo al een 120-tal ondernemers. Met veel succes. Een koffiebedrijf met een startkapitaal van $ 10.000 is bijvoorbeeld uitgegroeid tot een onderneming met een omzet van meer dan een miljoen dollar. Het verkoopt niet alleen koffie, maar geeft ook trainingen aan de koffieboeren en zet afvalstromen om in meer duurzame energiebronnen. 

“Net als ons zet Einstein Rising in op kleine investeringen in sociale projecten. Alleen doen ze vooral incubatie, terwijl wij willen inzetten op acceleratie. Onze activiteiten sluiten dus op elkaar aan”, beaamt Björn Macauter, general manager bij OVO. “We hebben dezelfde manier van werken en delen een visie. Er is aan beide kanten openheid om de samenwerking uit te breiden.” 
 

Pijplijn

Een eerste concrete test voor die samenwerking was de Kampala Impact Day, een gemeenschappelijk event waar ondernemers die een traject bij OVO of ER doorlopen hun idee konden voorstellen aan een divers publiek van partnerorganisaties en investeerders. “Dat was een groot succes en de feedback van alle aanwezigen was heel bemoedigend”, blikt Macauter terug. “Op die samenwerking willen we nu verder bouwen.”
Mangeni heeft een duidelijk beeld voor ogen. “Wij willen een pijplijn van startende bedrijfjes uitbouwen, waarbij ondernemers na ons programma uitzicht krijgen op een samenwerking met OVO. Wij willen jaarlijks 100 ondernemers begeleiden. Het doel moet zijn dat de beste 25 doorstromen naar OVO.”
Volgens Mangeni kan de samenwerking er ook voor zorgen dat Europese investeerders sneller de weg naar Oeganda vinden. “Wij staan er garant voor dat onze ondernemers doorgelicht zijn en klaar zijn voor een investering. Op die manier kunnen we het vertrouwen in Afrikaanse ondernemers vergroten.” 
 

Uitbouw OVO

De samenwerking met Einstein Rising is voor OVO een belangrijk stap in de verder uitbouw van zijn werking in Oeganda. De operations manager van Einstein Rising, Sheila Karungi Nsiimenta zal bijvoorbeeld de OVO Business Club in Oeganda coördineren. “Het is belangrijke dat we nu iemand lokaal hebben om de club te trekken”, aldus Macauter. De OVO Business Club is opgericht om alle ondernemers die al deelnamen aan een programma van OVO in Oeganda expertise en ervaring te laten delen en kruisbestuivingen te zoeken. 

Daarnaast bouwt OVO ook een team vrijwilligers uit in Oeganda. “De meerwaarde is dat zij de context beter kennen en ter plaatse kunnen gaan bij de bedrijven die we begeleiden en potentieel financieren”, legt Macauter uit. Een van de eerste vrijwilligers is Brian van Einstein Rising. “Wij zijn de ogen van OVO op het terrein en omgekeerd kunnen onze beste kandidaten bij OVO terecht. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.” 

Het vinden van geschikte vrijwilligers in Oeganda loopt bijzonder vlot. “We vinden heel goede profielen. Het is een misvatting dat er weinig hooggeschoolden of ondernemende mensen zijn. Er lopen heel veel knappe koppen rond”, weet Macauter. “We krijgen ook zeer positieve reacties. Vrijwilligers zien het ook als een opportuniteit om te netwerken. In Oeganda wordt nog minder samengewerkt tussen ondernemers en wordt nog weinig ingezet op co-creatie. 
 

Kopie van België

In de toekomst wil OVO ook studententeams inzetten in Oeganda zoals dat al in België gebeurt. “Eigenlijk willen we onze werking en model in België kopiëren in Afrika”, legt Macauter uit. Zo zou er op termijn ook een inspiratietour uit Oeganda naar België moeten komen, zodat Afrikaanse ondernemers kunnen leren van de uitdagingen die hun Belgische collega’s ondervinden.”

Het is voor Macauter een voorbeeld van hoe de werking van OVO meer tweerichtingsverkeer kan worden. “Dat is ook de ambitie in de sector van ontwikkelingssamenwerking. In theorie alvast. In de praktijk is het vaak niet zo makkelijk te realiseren. Bij OVO willen we dat tweerichtingsverkeer structureel verankeren.”

Einstein Rising belooft een belangrijke partner te worden in dat verhaal. “Het is hoogtijd dat organisaties elkaar niet als concurrenten zien en gaan samenwerken. Wij willen een goed voorbeeld stellen van hoe zo’n samenwerking vorm kan krijgen”, klinkt het Mangeni. Einstein Rising is zelf al in zeven Afrikaanse landen actief en OVO werkt op zijn beurt ook aan uitbreiding van zijn werking op het continent. “Wij willen samen met OVO groeien”, besluit Mangeni. Waar zij gaan, willen we volgen en omgekeerd.”

 

Einstein Rising: “We willen samen met OVO groeien”